Navigace

Obsah

Nový územní plán a obchvat Sojovic

Typ: ostatní | náš tip
Studie nového obchvatuKrátká zpráva k postupu v tvorbě nového územního plánu a obchvatu Sojovic

Nový územní plán a obchvat Sojovic
 

Na začátku posledního volebního období převzali současní zastupitelé mimo jiné i rozpracovaný projekt nového územního plánu obce Sojovice. V této chvíli prochází návrh územního plánu schvalovacím řízením různých institucí, což zajišťuje odbor územního plánování Magistrátu města Mladá Boleslav. Další fází bude veřejné projednání, jehož termín odhaduji někdy začátkem příštího roku.

Jako jednu z hlavních priorit si v této souvislosti zastupitelstvo vytklo vyřešení již neúnosné dopravní situace v obci zintenzivněním jednání o stavbě silničního obchvatu Sojovic. Úplně na začátku jsme se shodli na tom, že trasa obchvatu, jak je uvedena v původním územním plánu, ale i v novém návrhu územního plánu, je příliš blízko obce a že bychom chtěli, aby vedla co nejdále od obce, jednak kvůli možnosti eventuelního dalšího rozvoje obce jižním směrem a také z důvodu snížení hlučnosti a prašnosti projíždějících vozidel. Pan architekt Gottfried, který pro nás kreslí územní plán, na základě našich představ a požadavků nám nakreslil možnou trasu mnohem jižněji, až téměř pod lesem. Později jsme měli jednání na KSÚS Středočeského kraje a jim se náš návrh líbil s tím, že původní varianta by stejně nebyla realizovatelná z hygienických a finančních důvodů – nesplňovala nové normy a znamenala by stavbu drahých protihlukových a protiprašných bariér. Nebudu vás zatěžovat výčtem mnoha jednání, která jsme v tomto směru vedli (všechna v zásadě úspěšně) a řeknu rovnou jaký je současný stav. Rada Středočeského kraje zavázala vedení KSÚS k výběru odborné firmy, která provede technickou studii – studii proveditelnosti. Byla vybrána Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. z Hradce Králové, která studii provádí. Tato kancelář navrhla 3 varianty, které jsme projednávali společně s KSÚS Středočeského kraje, Povodím Labe, Pražskými vodovody a kanalizacemi, Vodárnou káraný a Policií ČR DI Mladá Boleslav. Z těchto jednání vyplynulo, že pro Vodárny a PVK je nejjižnější trasa nepřijatelná z důvodu ohrožení kontaminace spodních vod. Pro nás, jako obec, je nepřijatelná varianta, vedoucí nejblíže obci. Nakonec jsme se shodli na kompromisním řešení za splnění určitých podmínek, požadovaných Vodárnou a PVK. Přikládám zatím poslední nákres této studie.


              A co bude dál? Dohodli jsme se, že jakmile bude hotová studie (což by mělo být někdy v lednu 2020) a bude odsouhlasena všemi výše uvedenými institucemi, chceme studii předložit občanům Sojovic k připomínkám, a když všechno půjde opravdu dobře, někdy v roce 2024 by se mohlo začít stavět. Byli jsme ujištěni, že stavba nebude trvat více než jednu sezónu.

 

Bc. Karel Zahrádka
místostarosta obce Sojovice

Studie nového obchvatu PDF

Studie nového obchvatu

 


Vytvořeno: 6. 12. 2019
Poslední aktualizace: 6. 12. 2019 20:26
Autor: Bc. Karel Zahrádka