Navigace

Obsah

Nový vrt pro Sojovický vodovod

Typ: ostatní
Sojovická stavební znakZpráva o realizaci nového vrtu pro Sojovický vodovod

Sojovice – vrt So-1

     Zastupitelstvo obce Sojovice jak jsme Vás již v minulosti informovali, se rozhodlo činit kroky k zprovoznění vodovodu v naší obci. Suchovod tedy vodovodního potrubí položené v 3/4 obce Sojovice leží v zemi 29 let, ale není napájen zdrojem vody. V uplynulém období jsme udělali tlakové zkoušky položeného potrubí ve spolupráci s firmou Stavokomplet s uspokojivými výsledky. Dalším krokem tedy bylo zajistit zdroj vody.  Byl vypracován projekt panem RNDr. Václavem Dubánkem k zhotovení hydrogeologického vrtu. Na projekt byla získána dotace z MŽP a letos na jaře byl vrt realizován. Vrt realizovala firma Embra po řádném výběrovém řízení. V současné době máme k dispozici závěrečnou zprávu, která je POZITIVNÍ.  

 

Výňatek ze závěrečné zprávy:

   Zachycena podzemní voda vykazuje slabě zásaditou reakci, vyhovující požadavku na pitnou vodu. Zastižena podzemní voda je velmi měkká, s tvrdosti do 1,6 mmol/l. Provedenými testovacími pracemi bylo ověřeno, že vrtem So-1 byl zajištěn vodní zdroj hluboký 15 m, s ověřenou využitelnou vydatnosti 1,8 l/s. Zjištěné hydraulické charakteristiky ukazuji na bezproblémovou možnost využíváni nového vodního zdroje uvedenou vydatnosti, což představuje možnost denního odběru až 155 500 litrů podzemní vody (s maximální možnou krátkodobě využitelnou vydatnosti 2,5 l/s), specifikace možného způsobu maximálního využíváni nového vodního zdroje je následující:

Průměrně 1, 8 (l/s) Maximálně 2,5 (l.s-1)

Maximálně 4650(m3.měs-1) Maximálně 55800(m3.rok-1)

 

V blízkém okolí nově vybudovaného vodního zdroje se nenalézá žádný známý stávající vodní zdroj, který by exploatoval shodnou zvodeň a mohl by byt existenci a využíváním nového vodního zdroje významným způsobem negativně ovlivňován, ať poklesem hladiny podzemní vody, či poklesem vydatnosti. Jímanou vodu lze již v surovém stavu využívat k pitným účelům, jedinými ionty překračujícími mezní hodnoty jsou ionty amonné. Amonné ionty lze z podzemní  vody odstraňovat fyzikálně chemickými metodami . Např. reverzní osmózou nebo chemickou oxidaci především chlorací.

 

     Tyto pozitivní výsledky nám umožní učinit v následujícím volebním období druhý krok a to samotné zprovoznění vodovodu. Bude se muset vypracovat projekt vodovodního řadu spojující vrt SO 1 s naším suchovodem, zahrnující zásobník vody s tlakovou stanicí a úpravou vody. Samozřejmě na tuto investiční akci budeme řešit financování včetně dotační podpory.

 

                                                                                                                              Ing. Bc. Petr Obdržálek

                                                                                                                                    Starosta obce

 

Mapa vrtu

Závěrečná zpráva Sojovice - hydrogeologický průzkumný vrt SO-1 (6.66 MB)Tabulka hodnot

Závěrečná zpráva Sojovice - hydrogeologický průzkumný vrt SO-1 (6.66 MB)


Vytvořeno: 25. 7. 2022
Poslední aktualizace: 25. 7. 2022 10:56
Autor: Bc. Karel Zahrádka