Obsah

Společenský život v obci

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2009

1.       21.03.2009            Vlkava – požár lisovny plastů
2.       31.03.2009            Skorkov – požár trávy
3.       28.04.2009            Kochánky – požár lesního porostu
4.       04.07.2009            Předměřice nad Jizerou – požár stodoly
5.       04.07.2009            Sojovice – Radešín + školka – čerpání vody
6.       08.07.2009            Sojovice – Radešín – čerpání vody
7.       06.10.2009            Sojovice – Radešín – požár chaty
8.       12.12.2009            Nový Vestec – požár domu

Dále jsme dvakrát asistovali na vypalování trávy a větví, a to na žádost obce Sojovice, a dvakrát jsme myli komunikaci v obci Sojovice.

Ohlášené akce, ke kterým jsme nevyjeli

1.       04.07.2009            Skorkov – spadlé stromy
Důvod: Ten den měla jednotka dva zásahy a nebyly další kapacity pro výjezd.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2010

1.       09.01.2010           Sojovice za mostem - spadlý strom přes cestu
2.       10.01.2010           Sojovice nad kravínem - spadlý strom přes cestu
3.       15.06.2010           Káraný - požár chaty
4.       31.07.2010           Kochánky – požár hospodářského stavení
5.       29.09.2010           Sojovice - čerpání vody z penzionu
6.       13.11.2010           Káraný - požár chaty

Dále jsme 30. dubna 2010 dohlíželi na průběh pálení čarodějnic.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2011

1.       17.03.2011            Sojovice, Radešín – požár chaty
2.       30.05.2011            Benátky n.Jizerou, Okrouhlík – požár lesního porostu
3.       23.11.2011            Skorkov – spadlý dům

Dále jsme 30. dubna 2011 dohlíželi na průběh pálení čarodějnic.

Důvodem takto nízkého počtu výjezdů byly opakující se poruchy na hasičské cisterně.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2012

1.       28.01.2012            Sojovice – požár kravína směr Lysá – planý poplach
2.       18.02.2012            Sobětuchy – požár chaty
3.       26.04.2012            Sojovice – požár chaty, osada Radešín
4.       01.05.2012            Podbrahy – požár lesního porostu – směr Čtyři kameny
5.       30.08.2012            Otradovice – požár trávy u trati
6.       18.10.2012            Otradovice – požár trávy u trati

Dále jsme 30. dubna 2012 dohlíželi na průběh pálení čarodějnic.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2013

1.       30.01.2013            Otradovice směr Čtyři kameny - odstranění spadlého stromu z komunikace
2.       20.04.2013            Sojovice - zajištění pálení větví
3.       21.04.2013            Sojovice - požár osobního automobilu
4.       30.04.2013            Sojovice - zajištění průběhu pálení čarodějnic
5.       08.06.2013            Sojovice, podél Jizery - hledání utonulého
6.       01.07.2013            Dvorce směrem Lysá n.Lab. - požár trávy podél trati
7.       14.07.2013            Otradovice směrem na Zelenou boudu - požár trávy podél trati
8.       21.09.2013            Sojovice - zajištění soutěže ,,Sojovická rozeta"
9.       11.10.2013            Skorkov - odstranění spadlých stromů z komunikace
10.     09.12.2013            Sojovice – požár boudy u skladů léčiv

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2014

1.       30.04.2014            Sojovice - zajištění průběhu pálení čarodějnic
2.       12.06.2014            Otradovice - požár trávního porostu podél trati
3.       08.08.2014            Stará Boleslav - požár jídelny ve vojenském objektu

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2015
 1. 31.03.2015                 Otradovice směr St. Boleslav - spadlá větev přes cestu - planý poplach
 2. 30.04.2015                 Sojovice - zajištění průběhu pálení čarodějnic
 3. 28.05.2015                 Otradovice směr Čtyři Kameny - požár lesního porostu
 4. 03.06.2015                 Benátky nad Jizerou Okrouhlík - požár lesního porostu
 5. 15.07.2015                 Káraný za hájovnou - požár chaty
 6. 31.07.2015                 Káraný osada Kotlík - požár chaty
 7. 11.08.2015                 Otradovice osada Vingl - požár ledničky v chatě
 8. 12.08.2015                 Nový Vestec - požár lesního porostu
 9. 26.08.2015                 Otradovice směr Čtyři Kameny - požár lesního porostu
 10. 12.09.2015                 Dvorce směr Byšičky - požár lesního porostu
 11. 20.12.2015                 R10 směr Praha - požár vozu Škoda - odvolání před příjezdem na místo
Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2016
 1. 16.02.2016                 Otradovice osada Vingl – požár chaty
 2. 01.03.2016                 Čtyři kameny – odstranění spadlých stromů
 3. 01.03.2016                 Skorkov, směr Tuřice – odstranění spadlých stromů
 4. 28.08.2016                 Stará Lysá – požár lesního porostu
 5. 11.09.2016                 Otradovice, Podbrahy – požár lesního porostu
 6. 11.09.2016                 Lhota – požár lesního porostu
Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2017
 1. 08.03.2017                 Hlavenec - hledání nezletilé osoby
 2. 28.05.2017                 Skorkov - požár lesního porostu
 3. 22.06.2017                 Otradovice - požár trávy u železničního mostu
 4. 18.11.2017                 Čtyři Kameny - požár Koliby