Obsah

Společenský život v obci

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2009

1.       21.03.2009            Vlkava – požár lisovny plastů
2.       31.03.2009            Skorkov – požár trávy
3.       28.04.2009            Kochánky – požár lesního porostu
4.       04.07.2009            Předměřice nad Jizerou – požár stodoly
5.       04.07.2009            Sojovice – Radešín + školka – čerpání vody
6.       08.07.2009            Sojovice – Radešín – čerpání vody
7.       06.10.2009            Sojovice – Radešín – požár chaty
8.       12.12.2009            Nový Vestec – požár domu

Dále jsme dvakrát asistovali na vypalování trávy a větví, a to na žádost obce Sojovice, a dvakrát jsme myli komunikaci v obci Sojovice.

Ohlášené akce, ke kterým jsme nevyjeli

1.       04.07.2009            Skorkov – spadlé stromy
Důvod: Ten den měla jednotka dva zásahy a nebyly další kapacity pro výjezd.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2010

1.       09.01.2010           Sojovice za mostem - spadlý strom přes cestu
2.       10.01.2010           Sojovice nad kravínem - spadlý strom přes cestu
3.       15.06.2010           Káraný - požár chaty
4.       31.07.2010           Kochánky – požár hospodářského stavení
5.       29.09.2010           Sojovice - čerpání vody z penzionu
6.       13.11.2010           Káraný - požár chaty

Dále jsme 30. dubna 2010 dohlíželi na průběh pálení čarodějnic.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2011

1.       17.03.2011            Sojovice, Radešín – požár chaty
2.       30.05.2011            Benátky n.Jizerou, Okrouhlík – požár lesního porostu
3.       23.11.2011            Skorkov – spadlý dům

Dále jsme 30. dubna 2011 dohlíželi na průběh pálení čarodějnic.

Důvodem takto nízkého počtu výjezdů byly opakující se poruchy na hasičské cisterně.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2012

1.       28.01.2012            Sojovice – požár kravína směr Lysá – planý poplach
2.       18.02.2012            Sobětuchy – požár chaty
3.       26.04.2012            Sojovice – požár chaty, osada Radešín
4.       01.05.2012            Podbrahy – požár lesního porostu – směr Čtyři kameny
5.       30.08.2012            Otradovice – požár trávy u trati
6.       18.10.2012            Otradovice – požár trávy u trati

Dále jsme 30. dubna 2012 dohlíželi na průběh pálení čarodějnic.

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2013

1.       30.01.2013            Otradovice směr Čtyři kameny - odstranění spadlého stromu z komunikace
2.       20.04.2013            Sojovice - zajištění pálení větví
3.       21.04.2013            Sojovice - požár osobního automobilu
4.       30.04.2013            Sojovice - zajištění průběhu pálení čarodějnic
5.       08.06.2013            Sojovice, podél Jizery - hledání utonulého
6.       01.07.2013            Dvorce směrem Lysá n.Lab. - požár trávy podél trati
7.       14.07.2013            Otradovice směrem na Zelenou boudu - požár trávy podél trati
8.       21.09.2013            Sojovice - zajištění soutěže ,,Sojovická rozeta"
9.       11.10.2013            Skorkov - odstranění spadlých stromů z komunikace
10.     09.12.2013            Sojovice – požár boudy u skladů léčiv

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2014

1.       30.04.2014            Sojovice - zajištění průběhu pálení čarodějnic
2.       12.06.2014            Otradovice - požár trávního porostu podél trati
3.       08.08.2014            Stará Boleslav - požár jídelny ve vojenském objektu

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2015
 1. 31.03.2015                 Otradovice směr St. Boleslav - spadlá větev přes cestu - planý poplach
 2. 30.04.2015                 Sojovice - zajištění průběhu pálení čarodějnic
 3. 28.05.2015                 Otradovice směr Čtyři Kameny - požár lesního porostu
 4. 03.06.2015                 Benátky nad Jizerou Okrouhlík - požár lesního porostu
 5. 15.07.2015                 Káraný za hájovnou - požár chaty
 6. 31.07.2015                 Káraný osada Kotlík - požár chaty
 7. 11.08.2015                 Otradovice osada Vingl - požár ledničky v chatě
 8. 12.08.2015                 Nový Vestec - požár lesního porostu
 9. 26.08.2015                 Otradovice směr Čtyři Kameny - požár lesního porostu
 10. 12.09.2015                 Dvorce směr Byšičky - požár lesního porostu
 11. 20.12.2015                 R10 směr Praha - požár vozu Škoda - odvolání před příjezdem na místo
Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2016
 1. 16.02.2016                 Otradovice osada Vingl – požár chaty
 2. 01.03.2016                 Čtyři kameny – odstranění spadlých stromů
 3. 01.03.2016                 Skorkov, směr Tuřice – odstranění spadlých stromů
 4. 28.08.2016                 Stará Lysá – požár lesního porostu
 5. 11.09.2016                 Otradovice, Podbrahy – požár lesního porostu
 6. 11.09.2016                 Lhota – požár lesního porostu
Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2017
 1. 08.03.2017                 Hlavenec - hledání nezletilé osoby
 2. 28.05.2017                 Skorkov - požár lesního porostu
 3. 22.06.2017                 Otradovice - požár trávy u železničního mostu
 4. 18.11.2017                 Čtyři Kameny - požár Koliby

 

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2018
 1. 07.04.2018                 Lysá nad Labem – požár od pálení dřeva
 2. 12.07.2018                 Milovice - požár nízké budovy
 3. 02.08.2018                 Stará Boleslav - požár lesního porostu
 4. 08.08.2018                 Káraný – odstranění nebezpečných překážek
 5. 12.09.2018                 Stará Lysá - požár lesního porostu
 6. 30.09.2018                 Lysá nad Labem - požár palet
 7. 14.10.2018                 Nový Vestec – hledání pohřešované osoby
 8. 14.10.2018                 Káraný, Vodárna – požár lesního porostu
 9. 15.10.2018                 Lysá nad Labem - požár průmyslové budovy
 10. 30.10.2018                 Otradovice - požár nízké budovy

Nerealizované výjezdy

20.07.2018                 jednotka nevyjela, nebyl strojník

Ostatní akce

30.04.2018                 zajišťování při pálení čarodějnic
14.05.2018                 ukázka techniky v ZŠ Sojovice
23.06.2018                 hlídky na Houšteckém cyklomaratonu
23.06.2018                 ukázka techniky ve Staré Lysé
05.12.2018                 dohlížení na akci „Krampusáci“ v Předměřicích
 

Školení

 • Cyklické školení na motorové pily
 • Cyklické školení velitelů a strojníků
 • Kurz základní zdravotní pomoci
 • Kurz dýchací techniky
 • Nový kurz – velitel družstva
 • Nový kurz – strojník

Zdeněk Brynych, Velitel JPO3
 

Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2019
 1. 18.04.2019                   Otradovice, Čtyři kameny – požár lesního porostu
 2. 22.04.2019                   Otradovice, Zelená Bouda – požár trávy u trati
 3. 26.04.2019                   Stará Lysá – požár lesního porostu
 4. 06.06.2019                   Káraný – požár travního porostu a odpadu
 5. 15.06.2019                   Skorkov – požár rodinného domu
 6. 15.06.2019                   Sojovice – čerpání vody z objektu MŠ Sojovice
 7. 15.06.2019                   Sojovice – čerpání vody z chatové oblasti Radešín
 8. 19.06.2019                   Sojovice – čerpání vody z objektu MŠ Sojovice
 9. 19.06.2019                   Sojovice – čerpání vody z chatové oblasti Radešín
 10. 29.06.2019                   Sojovice, Radešín – pomoc při transportu pacienta
 11. 08.07.2019                   Sudovo Hlavno – požár lesa
 12. 23.07.2019                   Skorkov – požár lesa

Ostatní akce

24.02.2019                      Káraný – ukázka techniky
13.04.2019                      Stará Boleslav – praktický výcvik jednotky
30.04.2019                      Sojovice - zajišťování při pálení čarodějnic
04.05.2019                      Sojovice-okolí, asistence při pořádání Houšteckého cyklomaratonu
11.05.2019                      Sudovo Hlavno, doprava vody při zajištění memoriálu
01.06.2019                      Sojovice, ukázka techniky na dětském dni
08.06.2019                      Sojovice, pořádání okrskové soutěže
21.06.2019                      Stránov, účast na svatebním obřadu člena JPO SDH

Školení 

 • Cyklické školení velitelů a strojníků
 • Kurz základní zdravotní pomoci – 2 členové
 • Kurz dýchací techniky – 3 členové
 • Nový kurz – velitel družstva
 • Odborná příprava členů

Díky spolupráci s obcí byla pořízena přepravní dodávka Mercedes Sprinter, nové dýchací přístroje, přenosné vysílačky, ochranné pomůcky pro členy JPO3 a provedena oprava přenosné PS 12.

Zásahy v roce 2020 
 1. 28.01. 2020    Skorkov - Otradovice – spadlý strom přes cestu
 2. 11.02. 2020    Sojovice – Dvorce – spadlý strom přes silnici
 3. 08.04. 2020    Sojovice – osada Kotlík – požár travnatého porostu
 4. 27.04. 2020    Sojovice – požár rodinného domu, oheň pod střechou
 5. 11.05. 2020    Sojovice – osada Radešín – přečerpávání vodní laguny
 6. 27.06. 2020    Skorkov – Otradovice – vyproštění zemědělského stroje (traktoru) z Jizery
 7. 29.08. 2020    Lázně Toušeň – požár hospodářského stavení, uskladněné seno
 8. 30.09. 2020    Lysá nad Labem – požár třípatrové budovy, plameny skrz střechu
 9. 21.11. 2020    Otradovice – osada Vingl – chata, požár sazí v komíně
 10. 21.12. 2020    Sojovice – rodinný dům, požár sazí v komíně

Za JPO3 SDH Sojovice Zdeněk Brynych

 
Výjezdy jednotky SDH Sojovice v roce 2022

01/ 06.02.2022 – Sojovice – osada Radešín – požár plastového kontejneru

02/ 10.02.2022 – Sojovice směr Dvorce – strom vyvrácený nad vozovkou

03/ 13.03.2022 – Skorkov – požár trávy na břehu řeky Jizery

04/ 19.03.2022 – Sojovice - pálení dřevin mimo obec – jednotka odvolána

05/ 25.03.2022 – Benátky nad Jizerou – požár lesa směr Jiřice

06/ 11.05.2022 – Kochánky – požár lesního porostu a hrabanky

07/ 11.05.2022 – Kochánky – požár lesa a podrostu

08/ 22.05. 2022 – Sojovice – osada Severka – požár plastového kontejneru

09/ 19.06.2022 – Milovice – požár dřevěných i plastových palet

10/ 21.07.2022 – Lysá nad Labem za závodištěm – požár lesa

11/ 25.07.2022 – Dvorce – požár lesa směr k vodárnám

12/ 29.07.2022 – Sojovice – požár rodinného domu

13/ 22.08.2022  - Záryby, Martinov – požár ve firmě na recyklaci odpadů

14/ 15.10.2022 – Skorkov – hledání pohřešované osoby

 

Dále bylo 30.4.2022 zajišťován dohled při pálení čarodějnic a členové jednotky drželi pohotovost na převoz ukrajinských uprchlíků v přidělených termínech.

Též byla provedena odborná příprava, jak členů jednotky v obci Sojovice, tak velitelů na stanici HZS Stará Boleslav.

Na začátku roku 2022 byli přijati dva noví členové do výjezdové jednotky a to Tomáš Formánek a Pavel Došlý. Tímto bych chtěl poděkovat bývalým členů jednotky Davidovi a Filipovi Hradeckým za jejích dlouhodobou spolupráci s naší výjezdovou jednotkou, která jim byla po vzájemné dohodě ukončena.

Bělem roku byly zakoupeny i nové ochranné prostředky, a tím to děkujeme obci Sojovice za kladnou a snad i oboustrannou spolupráci. 

                          Za jednotku SDH Sojovice velitel jednotky Zdeněk Brynych ml.