Obsah

Společenský život v obci

Zpráva o činnosti SDH Sojovice za rok 2018

 

K dnešnímu dni evidujeme celkem 159 členů. Z toho je 36 dětí, 50 aktivních členů, 13 činných členů a 60 přispívajících členů. Výše příspěvku je 100,- Kč pro soutěžící členy a členy výboru a 50,- Kč pro ostatní členy včetně dětí.

 

4. února byla pronajata ledová plocha na zimním stadionu v Benátkách, kam si mohli všichni občané obce přijet zdarma zabruslit.

 

9. února jsme obdrželi novou cisternovou automobilovou stříkačku Tatra.

 

10. února jsme spolupořádali ukončení masopustu. V dopoledních hodinách byla v hasičské zbrojnici k vidění výroba tradičních zabijačkových produktů, které mohli zájemci zdarma či za dobrovolný příspěvek ochutnat.

 

24. února jsme pořádali tradiční Hasičský ples. K poslechu a tanci hrála skupina Fortuna 77.

 

10. března byla opět pronajata ledová plocha na zimním stadionu v Benátkách, kam si mohli všichni občané obce přijet zdarma zabruslit.

 

31. března jsme uspořádali šestý ročník čtyřhry ve stolním tenise.

 

1. dubna se konala tradiční pomlázková zábava. K poslechu a tanci zahrála skupina Klasickej postup.

 

22. dubna jsme s podporou obecního úřadu provedli úklid obce.

 

28. dubna byl po obci proveden sběr železného šrotu.

 

30. dubna, při příležitosti pálení čarodějnic, jsme uspořádali soutěž o jméno pro novou hasičskou stříkačku. Vyhrála Nela Fialová a jméno „Mánička“, všechny děti byly odměněny dárkem.  

 

12. května se konal memoriál v Sudově Hlavně, který byl pojat zároveň jako okrsková soutěž. Do Sudova Hlavna jsme vyjeli „linkovým“ autobusem v počtu 7 družstev. Tak jak se nám v loňském roce nepodařilo navázat na úspěchy z let minulých, tak letos jsme si to opravdu vynahradili. Muži skončili na prvním a druhém místě, ženy také vybojovaly první a druhé místo, starší žáci skončili třetí a mladší žáci byli třetí a čtvrtí. Ze Sudova Hlavna jsme tak odjížděli se šesti poháry a tyto krásné výsledky nakonec oslavili v Sojovické hospodě J.

 

27. května jsme spolupořádali dětský den, kterého se zúčastnilo více než 70 dětí.

 

V měsíci květnu také probíhaly nácviky soutěžních družstev.

 

9. června se konal memoriál Josefa Matuny v Kostelním Hlavně, který byl přesunut ze zářijového termínu. Díky tomuto kroku byla vyšší účast a lepší počasí, uvidíme, jak to vyhodnotí pořadatelé pro roky následující. Do Kostelního Hlavna jsme vyjeli také „linkovým“ autobusem v počtu 7 družstev. A výsledky byly opět velmi dobré. Muži skončili na prvním a čtvrtém místě, ženy vybojovaly druhé a čtvrté místo, starší žáci skončili druzí a mladší žáci byli první a čtvrtí. Myslím, že letošní sezona pro nás byla více než úspěšná.

16. června jsme pořádali hasičský výlet a cílem byl Ústecký kraj. První zastávkou bylo město Děčín, které jsme si prošli spolu s průvodkyní. Prohlídka končila na děčínském zámku, kde jsme měli objednanou degustaci děčínských pralinek a děčínského likéru. Poté jsme si prohlédli krásný děčínský zámek, který je barokního slohu.

Po individuálním obědě jsme se přesunuli pod Pravčickou bránu, která je největší přirozenou skalní bránou na našem kontinentu a národní přírodní památkou. Také je nejkrásnější přírodním útvarem Českého Švýcarska. Po zdolání všech vyhlídek, na kterých jsme se kochali krásným pohledem na České Švýcarsko, jsme se od Pravčické brány dali Gabrielinou stezkou k Mezní Louce, kde na nás čekal autobus a večeře.

I když to byl výlet fyzicky náročnější, věřím, že s odstupem času se všem účastníkům líbil J.

 

19. června jsme se zúčastnili Káranského Vodovodníku, kde jsme ukázali nejen techniku, ale Soptíci předvedli i požární útok. Za tuto akci jsme dostali 4.000,- Kč.

 

23. června jsme se zúčastnili Houšteckého cyklomaratonu, kde jsme dohlíželi na bezpečný průběh závodů na jednotlivých stanovištích, ale také jsme při příležitosti 130. let založení SDH ve Staré Lysé ukázali naši novou automobilovou stříkačku.

 

28. července se konalo grilování pro aktivní členy SDH. Občerstvení v podobě sudu kýty dodali pořadatelé  Houšteckého cyklomaratonu.

 

16. září se konaly dětské hry na ukončení prázdnin. Akce se zúčastnilo téměř 40 dětí.

 

26. října proběhlo zapíjení prodeje staré cisternové stříkačky. Sud na tuto akci dodal pan Svoboda z Nového Vestce.

 

27. října jsme se zúčastnili oslav 100. let republiky, při kterých jsme pomohli s organizací a pietních aktů.

 

8. prosince proběhla Mikulášská diskotéka aneb „Odpolední posezení s Mikulášem“. Pro děti byly připravené soutěže, malé odměny a samozřejmě čert, Mikuláš a anděl. SDH na tuto akci přispěla odměnami pro děti.

 

29. prosince se uskutečnil turnaj ve stolním tenise mužů, žen a dětí v kulturním domě. Dětí se zúčastnilo 16, žen 11 a mužů 31.

 

V průběhu roku jsme z výnosů pořádaných akcí nakoupili vybavení do hasičské zbrojnice. Dále proběhly brigády v hasičské zbrojnici, při níž se provedla údržba hasičské techniky a přestavba skladu a vybudování nových šaten pro zásahovou jednotku. Z hasičského vybavení jsme zakoupili novou káď a helmy pro děti. Obec Sojovice zakoupila pro JPO3 3 nové zásahové obleky a přispěla dotací 15.000,- Kč. Díky Davidu Hradeckému jsme na vybavení pro Soptíky obdrželi 20.000,- Kč dotaci od Veolie.

 

 

                                                                                   Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová