Obsah

Společenský život v obci

Zpráva o činnosti SDH Sojovice za rok 2019

 

K dnešnímu dni evidujeme celkem 170 členů. Z toho je 31 dětí, 54 aktivních členů, 20 činných členů a 65 přispívajících členů. Výše příspěvku je 100,- Kč pro soutěžící členy a členy výboru a 50,- Kč pro ostatní členy včetně dětí.

 

16. února jsme pořádali tradiční Hasičský ples. K poslechu a tanci hrála skupina Fortuna 77.

 

23. března jsme spolupořádali ukončení masopustu. V dopoledních hodinách byla v hasičské zbrojnici k vidění výroba tradičních zabijačkových produktů, které mohli zájemci zdarma či za dobrovolný příspěvek ochutnat.

 

24. března byla pronajata ledová plocha na zimním stadionu v Benátkách, kam si mohli všichni občané obce přijet zdarma zabruslit. Akci jsme pořádali společně s obecním úřadem Sojovice a obcí Skorkov, Podbrahy, Otradovice.

 

20. dubna jsme uspořádali sedmý ročník čtyřhry ve stolním tenise.

 

21. dubna se konala tradiční pomlázková zábava. K poslechu a tanci zahrála skupina Klasickej postup. Letošní ročník provázela nízká návštěvnost. Zábava byla pořádána ve spolupráci s SDH Skorkov, Podbrahy, Otradovice.

 

27. dubna jsme s podporou obecního úřadu provedli úklid obce.

 

30. dubna, při příležitosti pálení čarodějnic, jsme uspořádali soutěže pro děti.

 

4. května byl po obci proveden sběr železného šrotu.

 

11. května se konal memoriál v Sudově Hlavně. Do Sudova Hlavna jsme vyjeli „linkovým“ autobusem v počtu 7 družstev. Muži skončili na druhém a devátém místě, ženy vybojovaly první a šesté místo, starší žáci skončili třetí a šestí, mladší žáci byli druzí. Ze Sudova Hlavna jsme tak odjížděli se čtyřmi poháry J.

 

1. června jsme spolu s obcí Sojovice spolupořádali dětský den, kterého se zúčastnilo více než 80 dětí.

 

V měsíci květnu také probíhaly nácviky soutěžních družstev.

 

8. června jsme pořádali okrskovou soutěž v požárním útoku. Přípravy byly náročné a podílelo se na nich spoustu lidí, kterým patří velký dík. Organizačně jsme vše zvládli, k jídlu jsme podávali výborný guláš, palačinky, bramboráky, klobásy a párky v rohlíku. V samotné soutěži naši muži skončili na druhém, třetím a čtvrtém místě (první místo si odvezlo družstvo ze Sudova Hlavna), ženy vybojovaly třetí, čtvrté a osmé místo, starší žáci skončili třetí a čtvrtí, mladší žáci byli první a šestí. Mimo soutěž se předvedla i přípravka z Předměřic. Po ukončení soutěže pokračovala zábava pod širým nebem.

 

27. června se konalo posezení s našimi nejmladšími Soptíky, na oslavu jejich úspěchů.

 

 

 

22. června jsme se zúčastnili Houšteckého cyklomaratonu, kde jsme dohlíželi na bezpečný průběh závodů na jednotlivých stanovištích.

 

7. září se konal memoriál Josefa Matuny v Kostelním Hlavně. Do Kostelního Hlavna dorazilo ze Sojovic 5 družstev. Ženy skončily na 4. místě, starší žáci na 3. a 5. místě a mladší žáci na 1. místě.

 

 14. září se zástupci sboru účastnili oslav 130. výročí založení sboru v Hlavenci.

 

15. září se konaly dětské hry na ukončení prázdnin.

 

26. října jsme pořádali hasičský výlet. První zastávkou byla hora Říp, kde jsme ztratili iluze o praotci Čechovi. Další zastávkou bylo město Roudnice nad Labem, kde jsme navštívili místní hrad a zámek s ochutnávkou místního vína. Poté jsme zajeli do nejsevernější vinařské oblasti v Čechách, konkrétně do Velkých Žernosek, kde na nás čekala degustace vína. Odjížděli jsme v pozdních nočních hodinách.

 

8. prosince proběhla Mikulášská besídka. Pro děti byly opět připravené soutěže, malé odměny a samozřejmě čert, Mikuláš a anděl. SDH na tuto akci přispěla odměnami pro děti.

 

28. prosince se uskutečnil turnaj ve stolním tenise mužů, žen a dětí v kulturním domě.

 

V průběhu roku jsme z výnosů pořádaných akcí nakoupili vybavení do hasičské zbrojnice. Dále proběhly brigády v hasičské zbrojnici, při níž se provedla údržba hasičské techniky a dokončila se přestavba skladu a vybudování nových šaten pro zásahovou jednotku, která započala již v loňském roce. Obec Sojovice přispěla dotací 25.000,- Kč. Díky Davidu Hradeckému jsme obdrželi 15.000,- Kč dotaci od Veolie. Na akci pro děti přispělo Myslivecké sdružení Sojovice – Skorkov částkou 2.000,- Kč. Věříme, že v příštím roce bude i nadále pokračovat výborná spolupráce s Obcí Sojovice a naše činnost přiláká nové, aktivní členy jak do výjezdové jednotky, tak i do našeho dobrovolného spolku.

 

 

                                                                                   Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová