Obsah

Společenský život v obci

Zpráva o činnosti SDH Sojovice za rok 2022

 

K dnešnímu dni evidujeme celkem 164 členů. Z toho je 31 dětí, 51 aktivních členů, 72 činných členů a 10 přispívajících členů (důchodců).

 

V roce 2022 se pandemická situace zlepšila a podařilo se nám uspořádat několik akci. Zde jsou:

 

5. března jsme spolupořádali ukončení masopustu. V dopoledních hodinách byla v hasičské zbrojnici k vidění výroba tradičních zabijačkových produktů, které mohli zájemci zdarma či za dobrovolný příspěvek ochutnat. V průvodu, a poté i před hasičskou zbrojnicí, hrála Řeznická kapela. Maškarní pro děti a zábava pro dospělé se z důvodu proti pandemických omezení nekonala.

 

2. dubna jsme pořádali tradiční Hasičský ples. V neobvyklém jarním termínu, posunutý z důvodu omezení. K poslechu a tanci hrála skupina Koloseum.

 

10. dubna s podporou obecního úřadu proběhl každoroční jarní úklid obce. Ač máme kontejnerů v obci dostatek, přesto odpadu bylo několik dodávek L. Nejhorší situace byla tradičně u hlavní silnice směrem na Lysou nad Labem, kterou pravidelně uklízí rodina Formánkova. Děkujeme všem obyvatelům obce, kteří se úklidu, a zvelebení naší obce zúčastnili.

 

30. dubna, po dvouleté pauze jsme se mohli opět sejít na hřišti a obnovit tradiční pálení čarodějnic. Pro děti byla připravena čarodějnická stezka plná úkolů. Za vyluštění tajenky dostaly nápoj a špekáček, který jsme si společně opekli. K vidění byl i požární zásah, kdy naše jednotka hasila trávu kolem ohně. Počasí nám přálo tak se u ohně sedělo do pozdních nočních hodin.

 

 

7. května byl po obci proveden sběr železného šrotu.

 

 

14. května se konal Memoriál v Sudově Hlavně. SDH Sojovice reprezentovalo celkem 7 družstev. Mladší žáci obsadili čtvrté a osmé místo, starší žáci si vezli domů místo třetí. Muži obhájili loňské první místo a ženy skončily nejlépe třetí.

 

 

22. května jsme pomáhali obci při stěhování obecní knihovny.

 

 

4. června jsme se účastnili memoriálu v Kostelním Hlavně, který byl pojat zároveň jako okrsková soutěž. Do Kostelního Hlavna jsme vyjeli také ve velkém počtu 7 družstev (celkově máme nejvíce družstev v okrsku). A výsledky byly opět velmi dobré. Muži skončili na prvním místě, ženy vybojovaly první, druhé a třetí místo, starší žáci skončili druzí a mladší žáci byli první a sedmí. Ženám z Kostelního Hlavna jsme žádný pohár nenechali, a bylo nám jich trochu líto J.

Všechny sportovní úspěchy jsme pak společně oslavili v hasičské zbrojnici, kde pro ně členové SDH v čele s Pavlem Kopřivou připravili výborné hamburgery.

5. června jsme ve spolupráci s obcí Sojovice a s Mysliveckým sdružením Sojovice spolupořádali dětský den. Pro děti byly připraveny stanovitě s různými sportovními, praktickými či vědomostními úkoly. U rybníka si navíc pro děti připravilo Mysliveckého sdružení Sojovice další stanoviště - např. střelbu ze vzduchovky, rozpoznání stromů, plodů a zvěře apod. Myslivci sebou přivedli své lovecké psy a dravé ptáky, se kterými se děti mohly vyfotit. Za splněné úkoly děti od Mysliveckého sdružení obdržely spoustu dárků a sladkostí. Součástí byla i naučná stezka lesem. Po návratu zpět na hřiště děti čekalo sojovické kasino, ve kterém si zahrály o ceny.

 

25. června jsme se zúčastnili Houšteckého cyklomaratonu, kde jsme dohlíželi na bezpečný průběh závodů na jednotlivých stanovištích.

 

 

11. září se konaly hry na ukončení prázdnin. U skladů léčiv se sešlo 38 dětí, které prošly označenou trasou, na které plnily úkoly. Čekala na ně například lukostřelba, skok do dálky, střelba na cíl, procvičování paměti, poznávání ryb, přesazování květin, poznávání pohádkových postav či vědomostní kvíz. Úkoly všechny děti zvládly, a odměnou jim byl dárkový balíček a květina, kterou si sami přesadily.

 

1. října se konal první ročník Memoriálu Jaroslava Macury ve Skorkově. SDH Sojovice reprezentovalo opět 7 družstev. Mladší žáci obsadili druhé a šesté místo, starším žákům se moc nevedlo a skončili na místě čtvrtém. Muži potvrdili svoji letošní formu a skončili první a druzí a ženy skončily na prvním a pátém místě. V hasičské zbrojnici jsme pak skvělé výsledky oslavili. Pro děti jsme objednali pizzu a jako poděkování za reprezentování sboru dostali hasičské kšiltovky. Těšíme se na další sezonu.

9. prosince se koná výroční Valná hromada sboru.

30. prosince se uskutečnil turnaj ve stolním tenise mužů, žen a dětí v kulturním domě. Účast byla hojná – 12 dětí, 12 žen a 32 mužů.

 

 

Obec Sojovice přispěla na provoz a údržbu dotací 25.000,- Kč.

Od nadačního fondu Veolia jsme obdrželi dotaci 20.000,- Kč.

 

Z těchto finančních prostředků byly zakoupeny nové hadice a savice pro děti, sací koš a kšiltovky.                                                                             

 

 

 

Za SDH Sojovice Jitka Šimáňová