Navigace

Obsah

Obecní knihovna

Dům služeb Sojovice

Sídlí v budově Domu služeb naproti základní škole

Mapa ke knihovně


Výpůjční doba
Každý čtvrtek od 15:00 - 17:00 hodin
 


Knihovníkem je paní Blanka Šmejkalová
kontakt: +420 774250352
e-mail: knihovna.sojovice@sojovice.cz  


Obec Sojovice je příjemcem dotace Středočeského kraje, z níž jsou financovány knihy dodávané pro Obecní knihovnu Sojovice prostřednictvím vyšší regionální knihovny - Knihovny města Mladá Boleslav.

Odkaz na stránky ministerstva kultury - evidence knihoven

Rekonstrukce obecní knihovny

Zastupitelstvo obce Sojovice již v roce 2020 plánovalo ve svém místním programu obnovy vesnice Sojovice „Obnovení obecní knihovny“, která má sloužit pro kulturní a společenskou činnost občanů. Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 20.12.2021 o vítězi výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce obecní knihovny na p.č. 364“ a projektu „Rekonstrukce obecní knihovny na p.č. 364 – mobiliář“.

Rekonstruovány byly vnitřní stavební části, a to včetně všech instalací, oken, sociálního zařízení, ale také kompletní mobiliář.

Projekt je financován ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZFI) – MAS Střední Polabí a z vlastních prostředků obce Sojovice. Celkové náklady na rekonstrukci činí 1,1 mil. Kč, dotace 396 tis. Kč.

Rekonstrukce knihovny 1Rekonstrukce knihovny 2Rekonstrukce knihovny 3Doložka SZFI