Navigace

Obsah

Památky v obci


Obec Sojovice patří mezi menší obce bývalého okresu Mladá Boleslav. V průběhu 30. leté války byla kompletně zničena a vypálena, takže žádná stavba v obci není ani teoreticky starší třiseti let.

V obci navíc nikdy nestál kostel ani žádné  panské sídlo (prastará tvrz beze stopy zanikla více než před půl tisíciletím). Proto se v Sojovicích takřka žádné historicky cenné památky nedochovaly. 

Přesto v obci můžeme nalézt několik mladších památek - ať již technických (most přes Jizeru z r. 1908), či pěkně upravenou návespomníkem padlým, zvoničkouempirovým křížkem.

 

Parková úprava návsi 2018 foto Karel ZahrádkaMost přes Jizeru u Sojovic v r. 2018 foto Karel Zahrádka

Památky v obci

# A Á B C Č D Ď E É Ě F G H CH I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž
Křížek v Sojovicích v r. 1935 foto: archív Okresního muzea Praha-východ

Empirový křížek

Na návsi stojí i další upravená a ošetřená památka - empirový křížek s kamenným pylonem a bohatě zdobeným kovovým krucifixem. V rodinné kronice p. Lídy Mrázové (roz. Chramostové) se píše: “Kříž uprostřed vsi postavený v roce 1853 za představeného Jozefa Cerhy, který od p. Františka Pecha faráře Předměstského 21. srpna u velikého počtu lidstva posvěcen byl.”

Sojovický most - třicátá léta 20. století. Foto archív Jana Nohy

Most přes Jizeru

Sojovický most v době otevření, 5. prosince 1909, byl jeden z největších železobetonových mostů v Království Českém. 
Jeho celková délka i s křídly činí 78 m, samotná délka mostu pak 64 m. Most má pět pilířů, dva pobřežní a tři návodní. V tělese mostu je zazděn v kovovém pouzdře pamětní spis s podpisem návštěvníků slavnosti při otevření mostu, včetně podpisu “nejjasnějšího arciknížete” Karla.

Pomník padlým v r. 1928 foto: archív

Pomník padlým v Sojovicích

Na věčnou slávu odhalila obec svým padlým spoluobčanům 28. září 1924 pomník - dílo sochaře Emanuela Zentnera ze Staré Boleslavi. Celkový stavební náklad byl 8061 Kč. Potřebná částka byla získána sbírkami, které vynesly 5256 Kč a zbytek uhradila obec. Celou akci řídil přípravný výbor pod vedením starosty p. Františka Prágra.
Slavnostní odhalení probíhalo za masové účasti zdejšího i okolního obyvatelstva. Slavnostní projev přednesl odborný učitel Karel Hladík ze Staré Boleslavi.
Na pomníku je vyryto 9 jmen sojovických spoluobčanů, kteří padli v I. světové válce a text: “Vůně svých svobodných rodných niv necítíte - po boji znaveni - klidně spíte. Obec Sojovice 1924."

Přívoz přes Jizeru v Sojovicích. Prám zakoupila obec v r. 1857, sloužil pak více jak 50 let ! foto: archív obce Sojovice

Přívoz přes Jizeru

V sousedním Skorkově "býval most přes řeku Jizeru, zbudovaný za pánů z Michalovic, kteří poddané své v Hlavenci a Lhotě zavázali při něm opravnými pracemi, na kterémžto mostě se clo týmž způsobem jako na mostu Tuřickém k ruce J. M. Císařské vybíralo..... Bývalo z něho užitku ročně kol 40 kop gr. míš.”

Náves v Sojovicích malíř: RNDr. Josef Hejnák, CSc., 1975

Sojovická náves

Obec Sojovice se v průběhu 150 let rozvíjela směrem od brodu převážně východním a severovýchodním směrem.

Zvonička v Sojovicích v r. 1935 foto: archív Okresního muzea Praha-východ

Zvonička

Uprostřed návsi stávala dřevěná vidlicová zvonička, ze stran podepřená trámy. Když ji v r. 1898 porazil volský potah, byla nahrazena zděnou zvoničkou (datum postavení r. 1905), která se zachovala až do současnosti a je přirozenou dominantou návsi.