Obsah

CESTA K CHATOVÉ OSADĚ RADEŠÍN - ETAPA II

 

     I v roce 2019 jsme pokračovali v rekonstrukci účelových komunikací, a to konkrétně od Křížku okolo hřiště u léčiv a chatové osady Radešín. Nezpevněnou prašnou komunikaci jsme se rozhodli opravit, zpevnit povrchem z asfaltového recyklátu. Do našeho záměru zasáhly v srpnu 2019 místní povodně, které dvakrát za sebou zatopili chatovou osadu Radešín. Voda z polí vytopila nejen chatovou osadu, ale zcela zničila komunikaci a místo komunikace vzniklo koryto potoka. Tato havárie byla obratem řešena a byl osloven pan Ondřej Rotek zemní práce Bradlec, který nejdříve příčným překopáním komunikace a umístěným odvodňovacího kanalizačního potrubí svedl vodu od chatové osady směrem k fotbalovému hřišti. Dále bylo nutno vyřešit nejen povrch vozovky asfaltovým recyklátem, ale i hlubší škody podkladních vrstev navezením hrubého kameniva a hutněním. Dále ve spolupráci se zemědělským družstva Agáta p. Součkem bylo dohodnuto, že obhospodařovaná pole v nejnižší části ohraničili hlubokou strouhou s valem k zamezení proudění vody z pole. V současné době byste již nepoznali, že se zde prohnala povodeň a doufám, že komunikace bude dlouho a dobře sloužit.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice 

Cesta na HradešínCesta na HradešínCesta na Hradešín - propust pod vozovkouCesta na Hradešín - protipovodňový příkopCesta na Hradešín - protipovodňový příkopCesta na Hradešín - spodní částCesta na Hradešín - střední část