Navigace

Obsah

Mobilní pódium

Mobilní pódiumMobilní pódium 2

Mobilní pódium 3

 

Zastupitelstvo obce Sojovice schválilo v roce 2023 projekt "Pořízení mobilního pódia Sojovice", které má sloužit pro kulturní a společenskou činnost občanů obce Sojovice. 

Projekt bude financován ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZFI) – MAS Střední Polabí a z vlastních prostředků obce Sojovice. Celkové náklady na přízení mobilního pódia činí 552.028,62 Kč, z toho dotace SZFI 280.000,- Kč (179.000,- Kč EU a 100.800,- Kč z národních zdrojů)

 

 

Publicita