Navigace

Obsah

BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS + POVODŇOVÝ PLÁN
 

V obci Sojovice jsme provozovali obecní rozhlas – drátový. Bohužel byl již za hranicí životnosti. Časté poruchy zařízení již i servisní firmy odmítali opravovat s tím, že vzhledem k stáří a stavu neručí za opravy. Rozhodli jsme se pořídit nový rozhlas. Uzavřeli jsme s firmou ENVIPARTNER smlouvu, k vypracování projektové dokumentace k akci Protipovodňová opatření obce Sojovice. Součástí tohoto projektu bylo zpracování projektu vybudování lokálního výstražného a varovného systému před povodněmi. Takovéto projekty dotačně podporuje Ministerstvo životního prostředí. Jako součást tohoto projektu byl zpracován digitální povodňový plán, který byl zveřejněn rovněž na našich webových stránkách. Dále byl vybudován lokální varovný systém - bezdrátový rozhlas. V sídle obecního úřadu je instalováno vysílací pracoviště lokálního varovného systému. Vysílací zařízení je doplněno o modul napojení na pracoviště IZS (integrovaného záchranného systému). Součástí vysílacího zařízení je také modul telefonního vstupu pro urgentní spuštění varovného hlášení pověřenou osobou. Vysílací zařízení umožňuje směřovat vysílaní do skupin či jednotlivého hlásiče. Bylo instalováno celkem 28 bezdrátových hlásičů s 81 reproduktory. Nově byli umístěny vysílací body i do chatových osad Kotlík, Radešín a Severka, které spadají do působnosti obce Sojovice. Samotnou instalaci systému provedla firma Bartek rozhlasy, která vyhrála výběrové řízení při ceně
1.678.000,-Kč. Podpora Ministerstva životního prostředí byla schválena ve výši 1.174.000,-Kč, tedy 70 %.

Připomínky k fungování nového rozhlasu např. hlasitost, slyšitelnost a odezvy směřujte na Obecní úřad Sojovice. V rámci ceny je doladění systému zdarma.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

Sojovice obecSojovice chaty jihSojovice chaty severVysílací pracovištěHlásič