Navigace

Obsah

REKOSNTRUKCE SCHODIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLKY A OBECNÍHO ÚŘADU

 

     Schodiště do mateřské školky a obecního úřadu bylo ve velmi špatném stavu, degradace železobetonové konstrukce byla v pokročilém stadiu. Kovové výztuže byli odkryté a části betonu postupně odpadávali. Odborné posouzení stavu schodiště určilo, že oprava není možná. Proto byly osloveny firmy k rekonstrukci schodiště. Po delší době byl vybrán dodavatel Jan Svoboda - zemní práce Káraný, který obě dvě schodiště o letních prázdninách 2019 nejdříve demoloval a odstranil a následně provedl montáž dvou n ových železobetonových schodišť vyrobených ve firmě Prefa Pro Toušeň. Cena demolice starých schodišť, likvidace odpadu a montáž nových schodišť byla celkem 138.000,-Kč.

     Prostor vstupu bude dořešen v roce 2020, kdy bude nutno vyměnit betonový povrch lodžie, navazující na schodiště. Zde jsou narušeny izolace pod betonovým povrchem a vlhkost tak proniká do suterénních místností obecního úřadu, včetně kuchyně MŠ. Souběžně bude vyřešeno nové zábradlí místo zkorodovaného. Na obě dvě akce je již vybrán dodavatel.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

 

Původní schodištěPůvodní schodištěPůvodní schodištěOdstranění starého schodištěLodžieMontáž nového schodištěNové schodištěNové schodiště