Navigace

Obsah

NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA OBECNÍCH GARÁŽÍ

     Obec Sojovice přikročila k postupné rekonstrukci obecních garáží. V loňském roce byla opravena omítka obecních garáží a v letošním roce v září 2019 firma Klempokom pana Lukáše Zahradníka provedla  rekonstrukci střešní krytiny v ceně 101.000,-Kč. Rekonstrukce zahrnovala sejmutí staré krytiny a likvidace, demontáž atiky a následně montáž nové krytiny, žlabu, svodů a také atiky. Zamezili jsme tak zatékání do konstrukce garáže a další degradaci stavby.

Ing. Bc. Petr Obdržálek

Starosta obce Sojovice

Před rekonstrukcí

Střecha před rekonstrukcí 1Střecha před rekonstrukcí 2Střecha před rekonstrukcí 3

 

Po rekonstrukci

Střecha po rekonstrukci

Terénní úprava