Navigace

Obsah

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ ZŠ SOJOVICE

 

     Základní škola Sojovice je významným objektem obce. Obec Sojovice průběžně investuje do této budovy tak, aby byl zajištěn její plnohodnotný a nerušený provoz. Střecha školy měla již svůj věk a dosloužila. Po loňských vichřicích dostala střecha pořádně zabrat. Byla v havarijním stavu. Z tohoto důvodu se obec rozhodla přikročit k rekonstrukci střešního pláště. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. V květnu 2019 vyhrálo toto řízení sdružení KROPÁČEK – NEŠPOR, které nabídlo nejnižší cenu při požadovaném rozsahu prací. Střecha byla zrekonstruována za částku 1.239.000,- Kč. Celá částka byla hrazena z rozpočtu obce. Zároveň obec požádala Středočeský kraj, Fond obnovy venkova o dotaci na tento projekt. Dne 25.11.2019 zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o přidělení dotace ve výši 551.000,-Kč. Byli jsme úspěšní a po přijetí dotace obcí (musí být schváleno obecním zastupitelstvem ) a podepsání smlouvy se Středočeským krajem, budou finanční prostředky zaslány na účet obce.

Samotná rekonstrukce střešního pláště proběhla o letních prázdninách a dokončena byla v září 2019, aniž by byl narušen chod základní školy Sojovice. Sluší se poděkovat dodavateli: sdružení Kropáček – Nešpor za rychle a dobře odvedenou práci. Nová střecha škole sluší.

Ing. Bc. Petr Obdržálek

starosta obce Sojovice

 

Stav před rekonstrukcí

Stará střechaVnitřní pohled - stará střecha

 

Průběh a závěr rekonstrukce
Nové laťování
Část nového a část starého laťování
Část starého a část nového laťování

Pokládání střešní krytina
Pokládání střešní krytiny
Dokončování pokládky střešní krytiny
Dokončování pokládky střešní krytiny