Obsah

RESTAURACE SOJOVICE

Když jsem si zpětně prohlížel příspěvky na FCB Sojovice zjistil jsem, že jsem opomněl zveřejnit jednu významnou informaci, která pro Vás již dnes není novinou a to, že Obec Sojovice v prosinci 2019 na základě nabídky manželů Vránových zakoupila jejich restauraci. Obecní zastupitelstvo v prosinci 2019 projednalo nabídku prodeje restaurace včetně pozemků za 2.200.000,-Kč. Seznámilo se se stavem restaurace a obstaralo si znalecký posudek na hodnotu objektu. Obecní zastupitelstvo přihlédlo k:

  • k možnosti prodeje i jiným zájemcům bez zaručení pokračovaní pohostinství
  • příznivé ceně (viz znalecký posudek)
  • k nepostradatelnosti této služby v obci
  • k přímému propojení restaurace s kulturním domem, který je ve vlastnictví obce
  • ale také k nepříznivému technickému stavu

a rozhodlo se za uvedenou cenu objekt zakoupit. V lednu 2020 nabyla kupní smlouva platnosti zápisem v katastru nemovitostí .

V příloze předkládám foto ke stavu nemovitosti, aby jste si udělali obrázek jak pokračujeme v současné době s postupnou rekonstrukcí.

Fotodokumentace: https://uloz.to/tamhle/c86rvI9HJXWg

 

SOJOVICKÁ RESTAURACE - REKONSTRUKCE
VYMĚNA KOTLE, VSTUPNÍCH DVEŘÍ A VŠECH OKEN A VÝČEPNÍ STOLICE A REVIZE

Prvním krokem po získání restaurace bylo vypsání výběrového řízení na provozovatele restaurace. V období mimo provoz restaurace obec přikročila k prvním rekonstrukčním pracím. Zdroj tepla v objektu byl do současné doby starý uhelný kotel s ručním doplňováním paliva ve špatném technickém stavu a bez revize. Stejně tak komín bez revize a v neudržovaném stavu s nevyhovujícím napojením kotle. Proto prvotně byl vyměněn kotel za nový OPOP biopel premium kompakt 15 kw včetně násypky 250kg. S automatickým doplňováním paliva pelet splňující přísné ekologické limity - kotel třídy 5. Nainstaloval jej Jaroslav Hradecký včetně dalších nezbytných prvků (třícestný řízený ventil, tlaková nádoba, termoregulace). Dále bylo provedeno vyvložkování komína keramickou vložkou a předpisové napojení kotle do komína. Kotel a komín tak nyní splňuje současné normy a máme patřičné revizní zprávy.

Dále byla provedena požární revize objektu, elektro + hromosvod. Na základě revizních zpráv byly nedostatky na elektroinstalaci odstraněny, stejně tak dokoupeno nutné požární vybavení objektu. V současné době máme platné revizní zprávy požární a elektro.

Dále jsme přikročili v první fázi k výměně výplní oken a dveří, kdy ani okna ani vstupní dveře nesplňovaly současné požadavky na termoizolaci, funkčnost a estetiku.

Výběrové řízení na provozovatele restaurace vyhráli manželé Bendovi. Byla sepsána standardní nájemní smlouva. Do provozu však do současné doby významně zasahují opatření Vlády ČR omezující šíření nákazy COVID 19. I tak nový nájemce v jarních měsících na vlastní náklady provedl výměnu výčepní stolice včetně chlazení a instaloval nového vedení do sudárny ve sklepě.

Fotodokumentace: https://uloz.to/tamhle/oj1BNYjrJe4z

 

SOJOVICKÁ RESTAURACE REKONSTRUKCE 2. část - VYMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY, ZATEPLENÍ STŘECHY, VÝMĚNA HROMOSVODU, OPRAVA KOMÍNA EXTERIERU.

Na podzim jsme pokračovali v opravách restaurace. Střecha restaurace je plochá, mírně svažitá, bez stropní izolace. Povrch byl silně zkorodovaný, místy již zcela prorezlý bez krytiny. V těchto místech byl dřevěný podklad prohnilý od zatékající vody. Stejně tak v napojeních na atiky. Hromosvod silně zkorodovaný, dle revizní zprávy doporučená celková výměna. Proto Obec Sojovice přikročila k oslovení několika zhotovitelů a jako nejlepší nabídku cenově vybrala a i pro dobré reference firmu Kropáček a Nešpor. V říjnu 2020 došlo k opravě střechy. Stará krytina sejmuta. Půdní krov odkryt a provedena izolace termoizolační vatou po celé ploše střechy. Byla provedena výměna poškozených prken záklopu a střecha opatřena paropropustnou fólií. Střecha byla opatřena novým roštem. Opraveny atiky střechy a exteriéru komínu včetně servisního žebříku. Nakonec byla střecha pokryta plechovou střešní krytinou Blachotrapes Lambda 25 -RAL 7016 v šedé barvě , včetně klempířských prvků (okapy a svody) s pozinkovaného plechu, lakovaného barvou šedou RAL 7016 a opatřena novým hromosvodem.

Fotodokumentace: https://uloz.to/tamhle/2Z2f1xypRErL

Ing. Bc. Petr Obdržálek