Navigace

Obsah

Pro občany

Odpady


Odpadové hospodářství - nakládání s odpady

Na tříděný odpad má obec uzavřenu smlouvu s firmou AVE cz, odpadové hospodářství, Rumunská 1, Praha 2
- provozovna AVE cz, Zámek 49, Benátky N/J- platnost smlouvy až do 31.12.2015.

Týdenní sběr, a to vždy ve čtvrtek.
 

Sběr papíru
Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla
Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


Sběr plastů
Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Sběr nápojových kartonů
Sběr nápojových kartonů

Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.

 

Bioodpad
Kontejnery na bioodpadMapa

Počínaje 21.8.2019 jsou kontejnery umístěny na novém místě za hřištěm u bývalých skladů Léčiv.

NUTNO BIOODPAD TŘÍDIT

měkký bioodpad - tráva, listí, zelenina, ovoce apod.
tvrdý bioodpad - větve stromů, keřů, dřevní hmota

PROVOZNÍ DOBA

Středa     17:00 - 19:00 hod.
Sobota    09:00 - 12:00 hod.

Odpovědná osoba: Václav HOLBA
                                  


Aktuálně