Navigace

Obsah

Pro občany

Nakládání s odpady


Odpadové hospodářství - nakládání s odpady

Na tříděný odpad má obec uzavřenu smlouvu s firmou AVE cz, odpadové hospodářství, Rumunská 1, Praha 2
- provozovna AVE cz, Zámek 49, Benátky N/J- platnost smlouvy až do 31.12.2015.

Týdenní sběr, a to vždy ve čtvrtek.
 

Sběr papíru
Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla
Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo

Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


Sběr plastů
Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)


Sběr nápojových kartonů
Sběr nápojových kartonů

Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených  oranžovou nálepkou.


Aktuálně