Navigace

Obsah

Pro občany

Odpadové hospodářství - nakládání s odpady

Na tříděný odpad má obec uzavřenu smlouvu s firmou AVE cz, odpadové hospodářství, Rumunská 1, Praha 2
- provozovna AVE cz, Zámek 49, Benátky N/J- platnost smlouvy až do 31.12.2021.

Týdenní sběr, a to vždy ve čtvrtek.
 

Sběr papíru
Sběr papíru

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)                                                                                                                                              Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby


Sběr skla
Sběr skla

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo                                                          Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.


Sběr plastů
Sběr plastů

Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén                                                                                                                                          Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Sběr nápojových kartonů

Kontejner na nápojové kartonyDo kontejneru na nápojové kartony patří krabice od džusů, vína, mléčných výrobků apod.                  Nevhazujte krabice se zbytky nápojů.  Před vhození zmáčkněte.

Sběr rostlinného oleje a tuku

U Domu služeb a u Kulturního domu jsme umístili nádoby na sběr rostlinného kuchyňského oleje a tuku.
Sběr oleje 1

Do sběrné nádoby
patří:       
 • přepálená rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích
nepatří 
 • směsný (komunální) odpad
 • živočišné tuky (sádlo, lůj)
 • motorový olej
 • plast (krom lahví s olejem)
 • sklo
 • papír
 • nápojové kartony (europack)
 • baterie, elektromateriál
 • textil a obuv
 • biologický odpad
 • zdravotnický materiál

Sběrný dvůr

Bioodpad
Kontejnery na bioodpadMapa

Bioodpad nutno třídit na:                                                                                        měkký bioodpad  - tráva, listí, zelenina, ovoce apod.
tvrdý bioodpad     - větve stromů, keřů, dřevní hmota

Elektroodpad
Místo zpětného odběru elektroodpaduTabulka

Zastupitelstvo obce schválilo smlouvu o spolupráci s firmou REMA o zpětném odběru elektroodpadu. https://www.rema.cloud/

Od 1. února 2023 dochází ke změně provozní doby sběrného dvora.

PROVOZNÍ DOBA 

Středa 16:00 - 19:00 hod. 

Neděle 09:00 - 12:00 hod. 

 

 

Odpovědná osoba: Jiří Navrátil


Aktuálně