Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Znak Sojovice

Nález

Nález spodní části mosazné lampy a kalendářů celý text

ostatní | 15. 5. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

Zahájení provozu MŠ od 25.5.2020

Rozhodnutí ředitele školy o zahájení provozu mateřské školy od 25.5.2020 celý text

ostatní, náš tip | 13. 5. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

Tlaková zkouška vodovodu

Obec plánuje zprovoznění vodovodu a proto provádí postupně tlakové zkoušky jednotlivých úseků celý text

ostatní | 11. 5. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Mláďata

Mláďata

Výzva mysliveckého svazu celý text

ostatní | 28. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak ČR

Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření z 23. dubna 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. dubna 2020 č. 443 o přijetí krizového opatření celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

Otevření obecní knihovny

Počínaje 7.5.2020 bude opět zpřístupněna obecní knihovna v Sojovicích za dodržení hygienických standardů k prevenci proti COVID 19 a to nošení roušky již při vstupu a po celou dobu návštěvy. Pouze jedna osoba - návštěvník knihovny najednou. Desinfekce je k dispozici při vstupu. celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
ČEZ - přerušení dodávky elektrické energie 29.4.2020 1

ČEZ - přerušení dodávky elektrické energie 29.4.2020

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Sojovice dne 29.4.2020 od 07:30 do 16:30 hod. celý text

ostatní | 17. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Ministerstvo vnitra - metodika - zajištění fungování obecních úřadů 1

Ministerstvo vnitra - metodika - zajištění fungování obecních úřadů

Metodika Ministerstva vnitra pro obce k zajišťování fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020 celý text

ostatní, náš tip | 17. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Logo MŠMT

Zápisy do mateřských škol

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021
Dopis ministra školství mládeže a tělovýchovy celý text

ostatní, náš tip | 9. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak vlády ČR

Vláda ČR - prodloužení platnosti opatření obecné povahy

Vláda České republiky prodlužuje platnost opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020 ve znění opatření obecné povahy vlády ze dne 16. března 2020 (dále jen opatření) do 24. dubna 2020 23:59. celý text

ostatní, náš tip | 2. 4. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

ZŠ a MŠ Sojovice - rozhodnutí ředitele

Rozhodnutí ředitel ZŠ Sojovice o uzavření Mateřské školy Sojovice celý text

ostatní, náš tip | 27. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Sbírka zákonů - krizová opatření 1

Sbírka zákonů - krizová opatření

Sbírka zákonů, částka 45 ze dne 23.3.2020 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se:
volný pohyb osob na území ČR
prodejní doby pro seniory nad 65 let
omezení maloobchodního prodeje
opatření následné lůžkové péče
omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů celý text

ostatní | 27. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak ČR

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádná opatření, platná od 27. března 2020 od 6:00 hod. do 1. dubna 2020 do 6:00 hod. celý text

ostatní, náš tip | 26. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Logo Česká pošta

Česká pošta - oznámení

Opatření krizového štábu České pošty celý text

ostatní, náš tip | 24. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
logo státní zdravotní ústav

Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů, SZÚ

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k prevenci nákazy u pracovníků nakládajících s odpadem kontaminovaným nebo potencionálně kontaminovaným SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID-19 celý text

ostatní, náš tip | 24. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

ROUŠKY - POMOC OBČANŮM

Obec Sojovice po dohodě s kulturní komisí, konkrétně s Jiřinou Kropáčkovou, nabízí pomoc při obstarání látkové - bavlněné roušky, jako ochranného prostředku proti šíření viru COVID-19. celý text

ostatní, náš tip | 21. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

POMOC SENIORŮM

Obec Sojovice ve spolupráci s SDH Sojovice nabízí pomoc seniorům v obci Sojovice. celý text

ostatní, náš tip, Hlášení místního rozhlasu | 21. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Plakát rouška

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu celý text

ostatní, náš tip, Hlášení místního rozhlasu | 18. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak obce Sojovice

Tlaková zkouška vodovodu - odklad

S ohledem na opatření kvůli coronaviru společnost Stavokomplet provádí pouze havarijní opravy a tak se tlaková zkouška vodovodu v Sojovicích odkládá. celý text

ostatní | 16. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

Oznámení o uzavření Obecního úřadu Sojovice

Starosta obce Sojovice
oznamuje
uzavření Obecního úřadu Sojovice pro veřejnost a ruší úřední hodiny s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání…

Veškerá komunikace s Obecním úřadem bude probíhat výhradně elektronicky či telefonicky (kontakty jsou zveřejněné na web. stránkách obce), případně prostřednictvím poštovních služeb.
Na základě dohody s vývozovou firmou AVE cz. se letos vyjímečně prodlužuje vývoz popelnic na známky r. 2019 až do konce května 2020.
Místní poplatek za odpad a místní poplatek za psy uhraďte včas a to nejpozději do 31.3. 2020 bezhotovostně na č.ú. 483984349/0800 , jako VS (č. p. nebo ev. číslo budovy).
V případě Místního poplatku za psy Vás žádáme po otevření OÚ o doložení očkovacích průkazů k evidenci čipů.
Děkujeme za pochopení

Ing. Bc. Petr Obdržálek v. r.
starosta obce
celý text

ostatní, náš tip, Hlášení místního rozhlasu | 16. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

Kontejner na nápojové kartony

Na obě sběrná místa, tedy k Domu služeb a ke Kulturnímu domu přibyl další kontejner a to na "Nápojové kartony" celý text

ostatní, náš tip | 15. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak Sojovice

Uzavření Mateřské školy Sojovice

Provoz v MŠ bude přerušen od 13.3. do 31.3.2020. O opětovném zahájení provozu, případně o prodloužení přerušení provozu bude vedení školy včas informovat na svých webových stránkách. celý text

ostatní, náš tip, Hlášení místního rozhlasu | 13. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Vláda ČR

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od 12.3.2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů celý text

ostatní, náš tip, Hlášení místního rozhlasu | 12. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
znak cr

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví České republiky o uzavření základních středních a vysokých škol od 11.3.2020 a o zákazu konání akcí nad 100 osob od 18:00 hod. dne 10.3.2020 celý text

ostatní, náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Sběr oleje 2

Nádoby na sběr rostlinných kuchyňských olejů a tuků

Obec umístila k Domu služeb a ke Kulturnímu domu nádoby na sběr rostlinných kuchyňských olejů a tuků. Podrobnosti viz
https://www.sojovice.cz/urad/pro-obcany/nakladani-s-odpady/ celý text

ostatní, náš tip | 4. 3. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Jaroslav Kubera - předseda Senátu Parlamentu ČR

Uctění památky zesnulého Jaroslava Kubery

K uctění památky zesnulého Jaroslava Kubery, předsedy Senátu Parlamentu České republiky dojde dne 3. února 2020 v 12:00 hodin pomocí prvků JSVV (systém varování)
Pravidelná zkouška sirén dne 5. února 2020 je zrušena. celý text

ostatní | 3. 2. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Kotlíkové dotace

KOTLÍKOVÉ DOTACE - návod

Podrobný postup a videonávod pro vyplnění, odeslání a stažení žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy v elektronickém systému dle Programu "Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2019 - 2023 celý text

ostatní, náš tip | 17. 1. 2020 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Znak obce Sojovice

Informace k místnímu poplatku za odpady

Informace k místnímu poplatku za odpady pro rok 2020 celý text

ostatní | 16. 12. 2019 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Studie nového obchvatu

Nový územní plán a obchvat Sojovic

Krátká zpráva k postupu v tvorbě nového územního plánu a obchvatu Sojovic celý text

ostatní, náš tip | 6. 12. 2019 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
Platan javorolistý

Sojovická platanová alej

Obec  Sojovice, dne 28. října 2019 od 09:00 hod., bude u  nového mostu přes Jizeru, v rámci projektu „SOJOVICKÁ PLATANOVÁ ALEJ“ pořádat výsadbu stromkové aleje podél cesty vedoucí k řece Jizeře. Jedná se o výsadbu platanů, dubů a jírovců, financovanou prostředky z dotace programu ŠKODA STROMKY a obcí Sojovice.

Srdečně zveme všechny občany. Zahájení akce proběhne ve výše uvedené době u řeky Jizery.

Akce se bude konat za každého počasí.
TĚŠÍME SE NA VÁS! celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor: Bc. Karel Zahrádka
první předchozí
ze 3
poslední