Obsah

Společenský život v obci

Myslivci


Českomoravská myslivecká jednota
Dne 3. března 1962 se uskutečnila v hostinci Jednoty u Steidlů slučovací schůze L.M.S. Sojovice a L.M.S. Skorkov. Přítomno bylo 21 členů, kteří se dohodli na novém názvu Myslivecká společnost Sojovice - Skorkov. Předsedou byl zvolen p. Kučera František, místopředsedou p. Houska Antonín a mysliveckým hospodářem p. Hradecký Josef.

V současné době výkon práva myslivosti vykonává Myslivecké sdružení Sojovice, které zastupuje předseda p. Josef Skalský, Brandýs, tel: +420 603 505 706, e-mail: alvinsatya@seznam.cz a mysliveckým hospodářem je p. Jaroslav Mňuk, Skorkov, e-mail: j.mnuk@seznam.cz