Obsah

Společenský život v obci

Myslivci


Českomoravská myslivecká jednota
Dne 3. března 1962 se uskutečnila v hostinci Jednoty u Steidlů slučovací schůze L.M.S. Sojovice a L.M.S. Skorkov. Přítomno bylo 21 členů, kteří se dohodli na novém názvu Myslivecká společnost Sojovice - Skorkov. Předsedou byl zvolen p. Kučera František, místopředsedou p. Houska Antonín a mysliveckým hospodářem p. Hradecký Josef.

V současné době výkon práva myslivosti vykonává Myslivecké sdružení Sojovice, které zastupuje

předseda p. Josef Skalský z Brandýsa,
tel: +420 603 505 706 
e-mail: alvinsatya@seznam.cz
 

mysliveckým hospodářem je p. Ing. Filip Procházka ze Sojovic,
tel: +420 724 085 542 
e-mail:  filip.prochazka@stromc.cz