Obsah

Společenský život v obci

Sokol Sojovice – historie a současnost.                              FB Sokol Sojovice    

   Sportovní organizace Sokol byla v obci založena roku 1920. Podle místní kroniky to bylo výsledkem obecného nadšení po osamostatnění republiky v roce 1918. Iniciátorem procesu byla Místní osvětová komise. Ustavující schůze se konala dne 1.11.1920 a výbor zahájil činnost v následujícím složení:

Starosta – řídící učitel Antonín Pacal
Místostarosta – Václav Prágr
Náčelník – Matěj Jonák
Náčelnice – Julie Vítková
Členové výboru – Leopolda Pölzelbauerová, Růžena Hanžlová, Josef Prágr, Florián Pánek, Jaroslav Lízálek, Josef Fiala.

   U zrodu tělovýchovné organizace byli nejspíše sportovní nadšenci, ale největší zásluhu na tom zřejmě nesl p. učitel Pacal, který jí dal organizační řád. V začátku byla činnost navázána na sokolskou tradici tělocvičení, něčeho, co se dnes nazývá základní tělesnou výchovou. Kolik měla organizace členů není známo, ale asi o ně nebyla nouze. Postupem času se činnost rozrostla o kolektivní sporty. Krátkou historii tu měla kopaná, poměrně dobrou tradici až do 60. let měl volejbal, ale nejdelší tradice zdobí lední hokej.

   Jeho nadšeným průkopníkem byl určitě František Prágr, který do Sojovic někdy okolo roku 1930 přivezl první, opravdu kanadské, brusle. Existuje snad i fotografie z přátelského utkání místního oddílu s LTC Praha, ozdobeného o přestávce vystoupením pražských krasobruslařů. Vše se uskutečnilo samozřejmě na přírodním ledu ještě před vybudováním sokolského cvičiště – na zamrzlém původním korytě Jizery v místech, kde nyní stojí transformátor. Sojovický hokej žil střídavě v soutěžích okresů i kraje až do devadesátých let minulého století jako jeden z posledních vesnických klubů v okolí. Pravidelnou součástí činnosti bylo cvičení v sále hostince U Prágrů. Byla to prostná i pořadová cvičení a nechybělo ani nářadí – bradla, hrazda, kůň.
Župní cvičení Sojovice 1932 dorostenciŽupní cvičení Sojovice 1932 dorostenkyŽupní cvičení Sojovice 1932 mužiŽupní cvičení Sojovice 1932 žáciŽupní cvičení Sojovice 1932 žákyněŽupní cvičení Sojovice 1932 ženy
15.6.1932 se na uvolněném pozemku po vykáceném lese p. Jos. Chramosty pořádáno zde okrskové cvičení.

Zajímavostí, známou pouze z doslechu, je údajná existence družstva žen v české házené v meziválečném období. To bylo (snad) i účastníkem krajské soutěže ale žádné doklady se o tom nedochovaly.  Poměrně novým fenoménem ve sportovním dění je tenis. Již 13 roků je pořádána Sojovická tenisová liga a ve 3 skupinách se jí zúčastňuje průměrně 25 mužů a žen. 

Je veliká škoda, že se v naší jednotě nikdy nenašel žádný kronikář ani archivář. Například majetek Sokola (hlavně pozemky) musel vzniknout z darů jejich původních majitelů nebo obce, ale doklady o tom také nejsou k dispozici. Škoda, bylo by slušné tyto šlechetné donátory zmínit.

V průběhu těch uplynulých téměř 100 let byla intenzita činnosti Sokola kolísavá. Přesto se vždycky našlo pár členů, kteří dokázali svým nadšením nakazit další. Jedním z těch posledních a nezapomenutelných byl například Josef Krajíček. Tak bylo po dlouhá léta udržováno hřiště na hokej s umělým osvětlením, organizovány volejbalové turnaje, pořádány společenské zábavy -  pouťové a posvícenské taneční zábavy a pravidelně také Sokolský ples nebo Maškarní bál. 

Od třicátých do padesátých let byl součástí Sokola i divadelní kroužek „Havlíček“, který produkoval každý rok alespoň jedno nové představení.

 

V současné době je velká snaha o revitalizaci jak majetku, tak činnosti a členské základny.  Programově se bude výbor TJ snažit zejména o zapojení dětí. V současné době máme 58 členů a z toho 15 dětí.

Jako první nezbytná akce údržby byla provedena oprava střechy objektu. V něm bude postupně zařízena malá klubovna a víceúčelová tělocvična. Postupnou výměnou oken by měla být zajištěna lepší tepelně izolační schopnost budovy. Velice aktivní členové hokejového družstva trvale udržují v provozuschopném stavu mantinely a osvětlení v naději, že zima bude alespoň chvíli příznivá pro jejich vyžití. Převážnou část potřebného materiálu věnují z vlastních zdrojů a svou aktivitou jsou příkladem všem ostatním členům.

Sportovní aktivity se soustřeďují především na rekreační tenis a nohejbal. V nich jsou pořádány turnaje pro dospělé. Pro děti předškolního a školního věku je pořádána prázdninová tenisová školka. Rozšíření těchto aktivit je závislé především na nedostatku cvičitelů a trenérů. Budeme je hledat a časem snad i vychovávat.  

Nutno zmínit, že díky výrazné podpoře ze strany obce se podařilo zastavit chátrání naší víceúčelové budovy a připravit jí tak na opravdu sportovní celoroční využití. Tělovýchovnou jednotu a tradici se budeme snažit uchovat zejména tím, že pro sportování získáme mladou generaci a snad dokážeme i to, aby pro ně Sokol něco znamenal.

Výbor TJ Sokol Sojovice od 21.1.2023:

Starosta:                  Jana Nohová
Místostarosta:        Miloš Pánek
Hospodářka:          Ing. Renata Krucká
Členové výboru:    Jiřina Kropáčková, Adéla Bíbrlová, Michal Šubr, Lukáč Coritar, Jiří Šťastný
Kontrolní komise: Ivan Práger

Kontakty:

TJ Sokol Sojovice, Sojovice 166, PSČ 294 75
Telefon: +420 775 910 466 (starosta)
E-mail: mipacm@seznam.cz
Facebook: TJ Sokol Sojovice 1920
WEB: obec Sojovice