Obsah

Společenský život v obci

Sokol Sojovice


SOKOL v Sojovicích byl založen na ustavující schůzi dne 1. listopadu 1920 a ihned započal svoji výchovnou a osvětovou činnost. Starostou byl zvolen řídící učitel Antonín Pacal, místostarostou rolník Václav Prágr, náčelníkem obuvník M. Jonák a náčelnicí Julie Vítková.

Tělocvičná jednota Sokol Sojovice byla zařazena do župy Barákovy.

Sokol v minulém období působil pod označením TJ Sokol Sojovice v Tělovýchovné jednotě ČR. V tomto období byly na sportovišti za osobní iniciativy p. Václava Králíka ml. vybudovány tzv. kabiny se sociálním zařízením. V Sojovicích je v činnosti oddíl ledního hokeje, kterému tento sportovní areál slouží. Mimo jiné je využíván jako veřejné sportoviště pro hraní tenisu, volejbalu, nohejbalu.

V r. 1992, kdy obnovila činnost Tělocviční jednota obce Sokolské, byl ji vrácen i majetek užívaný Tělovýchovnou jednotou. Došlo ke změně v názvu sojovických sportovců na TJ Sokol Sojovice, jehož starostou je p. Václav Králík ml.

Za velkého přispění pískovny Sojovice byly zhotoveny tenisové kurty, přístupové chodníky a umožněna výroba sloupů ke vchodové bráně.