Navigace

Obsah

Přívoz přes Jizeru

Typ: ostatní
Přívoz přes Jizeru v Sojovicích. Prám zakoupila obec v r. 1857, sloužil pak více jak 50 let ! foto: archív obce Sojovice V sousedním Skorkově "býval most přes řeku Jizeru, zbudovaný za pánů z Michalovic, kteří poddané své v Hlavenci a Lhotě zavázali při něm opravnými pracemi, na kterémžto mostě se clo týmž způsobem jako na mostu Tuřickém k ruce J. M. Císařské vybíralo..... Bývalo z něho užitku ročně kol 40 kop gr. míš.”

Před r. 1613 byl vodou stržen. Po roce 1651 byla zřízena přes řeku lávka pro pěší, která "trvala ještě r. 1771, později však pro chatrnost zašla". 

Děti ze Skorkova chodily do školy v Sojovicích, přecházejíc Jizeru po zmiňované chatrné lávce. V zimě roku 1771 několik dětí spadlo z kluzké lávky do řeky a utonulo. Proto byla roku 1772 založena ve Skorkově samostatná škola a umístěna v dřevěném domku č. 28.

Na místě brodu zřídila po zrušení lávky sojovická obec přívoz. V roce 1857 zakoupila sojovická obec nový prám, který pak sloužil více jak 50 let !

Převozníků se sice vystřídala celá řada, ale toto zaměstnání bylo povětšině v rodinách Kučerů a naposledy Prágrů. Posledním převozníkem byl Jan Josef Prágr.

Sojovičtí převozníci měli k dispozici domek, který zde stál přes dvěstě let a byl zbourán jako poslední dřevěná chalupa v obci až v osmdesátých letech dvacátého století.

Velké škody působily sojovickým povodně způsobované jednak vysokým jezem v Opočně, jezem u mlýna ve Skorkově a dále pak rybníky pod vsí, při levém břehu řeky Jizery. Již roku 1581 shledala královská komise vedená Humprechtem Černínem z Chudenic a Pavlem z Lidlova, že vody jizerské škodí sojovským na polích i lukách, a rovněž hrozí nebezpečí, aby voda nevzala ves. Proto navrhovali 15 kop grošů míšeňských na potřebné opravy. Následkem toho byly svedeny do Jizery rybníky "Kotlík", a "Sojovický", který byl nejjižnější a sousedil již s pozemky toušeňskými. V roce 1650 byla u něj "zelená bouda" pro loveckou potřebu.

I po svedení rybníků však jizerské zátopy na jaře a po prudkých deštích zle řádily na lukách a polích - za takových okolností nebylo možno zdejšího přívozu použít, takže často byla obec na několik dní i týdnů odříznuta od Brandýsa nad Labem a Prahy. Navíc bylo zdejší jizerské koryto vybrázděno v diluviálních náplavách štěrku a celé přes 1 km široké jizerské údolí bylo řekou různě brázděno - během náplav se občas tok změnil, mezi léty 1888-1908 se např. přívoz posunul o více jak 200 m od vsi.

Proto bylo nutno situaci nějakým radikálním způsobem řešit. A řešením byla pouze stavba mostu přes Jizeru.


Vytvořeno: 3. 6. 2018
Poslední aktualizace: 26. 6. 2018 20:32
Autor: Bc. Karel Zahrádka