Navigace

Obsah

Datová schránka


Datová schránka Obecního úřadu Sojovice

Od 26. 10.2009 je (dle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
ve znění pozdějších předpisů) zprovozněna naším úřadem

Datová schránka

Id datové schránky: 5cwaua5

Požadované formáty pro příjem zpráv do IS DS:
Adobe Acrobat Reader® s příponou *.pdf
textový standard RTF-DCA s příponou *.rtf
obrázky s příponou *.jpg

Informace o datové schránce:
Jméno: Obec Sojovice
IČ: 705 652 95

Schránka je typu OVM