Obsah

Důležité kontakty

 


 

Zdravotnictví - spádové nemocnice

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.  Klaudiánova nemocnice
Nemocnice Brandýs nad Labem

Lékařská pohotovost dospělí
Lékařská pohotovost děti
Zubní pohotovost
Toxikologické informační středisko - co dělat při akutní otravě?
Katalog lékařů

Nemocnice


Nemocnice na Bulovce
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze


Interní nemocnice Oblouková
Městská nemocnice v Roztokách
Nemocnice Královské Vinohrady
Nemocnice Neratovice
Nemocnice Měšice u Prahy
Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
Nemocnice Motol
Nemocnice Na Františku
Nemocnice Na Homolce
Nemocnice Na Žižkově
Nemocnice Říčany
Nemocnice svaté Alžběty
Nemocnice Třebotov - se specializuje na následnou péči, LDN a Vila
Thomayerova nemocnice
Ústav pro matku a dítě Podolí
Ústřední vojenská nemocnice
Poliklinika Agel Praha Italská (Železničním nemocnice)
Poliklinika Vysočany
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Ostatní

Ambulance Meditrans zdravotnická přeprava
Domácí zdravotní péče

Léčba bolesti
Nádorová telefonní linka
Portál sociálních služeb Mladá Boleslav

Krizová centra

Anonymní alkoholici
Armáda spásy
Bílý kruh bezpečí
Centrum krizové intervence - linka důvěry (Psychiatrická léčebna Bohnice)
Centrum sociálních služeb Praha - Linka důvěry
Centrum sociálních služeb Praha - Linka důvěry - chat
Centrum pomoci závislým
Dětské krizové centrum
Drogové informační centrum Sananim
Drop in
Help Line AIDS
Linky pomoci - záchranný kruh
Linka bezpečí
Linka důvěry
Linka důvěry Diakonie
Linka důvěry La Strada - obchod s lidmi a vykořisťování
Linka pomoci - čekáte nechtěné dítě? Potřebujete pomoc po potratu?
Linka pomoci - Dům světla - Česká společnost AIDS pomoc
Oddělení pro léčbu závislostí VFN Praha
Poradna pro odvykání kouření
Poradna pro ženy a dívky
Psychiatrická léčebna Bohnice
Psychiatrická léčebna Kosmonosy
Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice
Protialkoholní záchytná stanice Mladá Boleslav
Protialkoholní záchytná stanice Praha

Toxikologická laboratoř
Záchranný kruh - pomoc v krizi - linky pomoci

Tísňová volání
  • 112 - Jednotné evropské číslo tísňového volání
  • 150 - Hasičský záchranný sbor ČR
  • 155 - Záchranná služba
  • 156 - Městská policie
  • 158 - Policie ČR
Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou Praha
Lékárny s nepřetržitou pohotovostní službou Středočeský kraj