Navigace

Obsah

REKONSTRUKCE KANALIZACE OBECNÍ ÚŘAD + ŠKOLKA
 

     Začátkem tohoto roku byly ve školce zjištěny problémy s odtékáním kanalizace. Odpad se hromadil a neodtékal, což by mělo závažný dopad na fungování úřadu a zejména pak mateřské školky. Ve spolupráci se správcem kanalizace firmou Stavokomplet bylo provedeno tlakové čistění tohoto úseku kanalizace a následně byla provedena revize pomocí kamer. Bohužel jsme zjistili, že úsek kanalizace ze školky okolo penzionu a kulturního domu je v havarijním stavu. Všechny šachty v tomto úseku jsou v dolní části zborcené a proniká tam okolní zemina. Stejně tak kanalizační potrubí je od školky po penzion značně poničené. V úseku na zahradě školky kompletně narušené kořeny stromů, zasazenými přímo nad kanalizaci. Proto byla oslovena firma Stavokomplet k rekonstrukci kanalizace. Ta provedla v daném úseku výměnu všech kanalizačních šachet a kanalizačního potrubí a doplnila o dva nové dešťové svody. U budovy obecního úřadu byla šachta osazena zpětnou klapkou pro případ povodní a zamezení pronikaní povodňové vody. Stejně tak krajní šachta u hlavní silnice byla osazena klapkou uzavírající vstup do této větvě k ochraně před povodněmi. Nebude tak nutno jako v minulosti lézt do šachet a ucpávat vstupy protipovodňovými vaky. Zároveň bylo výkopových prací využito k položení potrubí pro budoucí vodovod, včetně uzavíracích šoupat a požárního hydrantu. Rekonstrukce bude plně hrazena z rozpočtu obce ve výši 1.011.000,-Kč včetně DPH, dle nabídky firmy Stavokomplet.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

KanalizaceKanalizaceKanalizaceKanalizaceKanalizaceKanalizace dokončeníKanalizace dokončeníKanalizace dokončení