Navigace

Obsah

Rekonstrukce obecní knihovny na p.č. 364

Zastupitelstvo obce Sojovice již v roce 2020 plánovalo ve svém místním programu obnovy vesnice Sojovice „Obnovení obecní knihovny“, která má sloužit pro kulturní a společenskou činnost občanů. Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 20.12.2021 o vítězi výběrového řízení na realizaci projektu „Rekonstrukce obecní knihovny na p.č. 364“ a projektu „Rekonstrukce obecní knihovny na p.č. 364 – mobiliář“.

Rekonstruovány jsou vnitřní stavební části, a to včetně všech instalací, oken, sociálního zařízení, ale také kompletní mobiliář.

Projekt bude financován ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZFI) – MAS Střední Polabí a z vlastních prostředků obce Sojovice. Celkové náklady na rekonstrukci činí 1,1 mil. Kč, dotace 396 tis. Kč.

Rekonstrukce knihovny 1Rekonstrukce knihovny 2Rekonstrukce knihovny 3Doložka SZFI