Obsah

SKLAD BIOODPADU

 

     Pro převládající nespokojenost s likvidací bioodpadu v naší obci ze strany občanů obce, zejména pak s včasností a četností odvozu, jsme nejprve oslovili firmu N&N Košátky, s kterou jsme měli uzavřenu smlouvu na likvidaci bioodpadu. Při jednání přislíbili nápravu, ale fakticky k ní nedošlo a naopak jednostranně zaslali obci navýšení ceny. Proto jsme přikročili k hledání jiného výhodnějšího smluvního partnera. Obecní zastupitelstvo následně schválilo smlouvu s firmou Cavalo Černá v Pošumaví. Jmenovaní nabídli výhodnější cenu a to díky vzdálenosti kratší k převozu. Provozují kompostárnu ve Staré Lysé a dostihové závodiště. Podmínkou je třídění bioodpadu na měkký a tvrdý již do kontejneru, protože třídění pak následně navyšuje cenu. Proto obec přistoupila k vyhrazení pozemku za fotbalovým hřištěm u léčiv, jeho oplocení, dokoupení druhého kontejneru a zřízení skladu bioodpadu. Na provoz skladu bioodpadu v současné době dohlíží pan Václav Holba ze Sojovic. Jsme si vědomi toho, že je ještě třeba některé záležitosti doladit jako přístupovou komunikaci, či osvětlení. Provozní dobu budeme přizpůsobovat Vašemu zájmu a době setmění. O úpravě provozní doby Vás budeme informovat rozhlasem, na webových stránkách a na informační tabuli. Změna smluvního partnera se osvědčila, naplňuje smlouvu, včas na požádání odváží bioodpad k likvidaci.

  

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice

Sklad bioodpaduSklad bioodpaduSklad bioodpadu