Navigace

Obsah

Zápisy a usnesení ZO


Zastupitelstvo obce Sojovice usnesením č. 11/2012 ze dne 23.1. 2012 odsouhlasilo nezveřejňování zápisů a usnesení z důvodů možné kolize se zákonem č. 101/2000 Sb.

Všechny zápisy a usnesení jsou k nahlédnutí na OÚ Sojovice v úředních hodinách.

Stránka

  • 1