Navigace

Obsah

Platné vyhlášky obce Sojovice

OZV č.2/2020- o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č.2_2020 o odpadech.pdf Staženo: 17x | 05.01.2021

OZV č.1/2020- o místním poplatku za užívání veřejných prostor

OZV o MP za užívání VP.pdf Staženo: 36x | 21.04.2020

OZV č.3/2019- o místním poplatku ze psů

OZV č.3.19 o MP ze psů.pdf Staženo: 48x | 21.04.2020

OZV č.1/2019- o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty

OZV č.1.2019- o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a příloha č. 1.pdf Staženo: 88x | 21.04.2020

OZV č.1/2018 o nočním klidu

ozv_01-2018.pdf Staženo: 150x | 03.07.2018

OZV č. 8/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001, O STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY

vyhlaska_08_2004.doc Staženo: 103x | 21.04.2020

OZV č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o veřejném pořádku a čistotě ze dne 8.4.2002

06-01-10-07.pdf Staženo: 100x | 21.04.2020

OZV č. 5/2005, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ V OBCI SOJOVICE

06-01-10-02.pdf Staženo: 111x | 21.04.2020

OZV č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o vyhlášení karantény při výskytu háďátka bramborového

06-01-10-05.pdf Staženo: 174x | 21.04.2020

OZV č.3/2006 - o vyhlášení závazných částí územního plánu obce Sojovice

(tato vyhláška současně ruší vyhlášku č.2/2006 ze dne 9.10.2006)

06-11-14-1.doc Staženo: 202x | 21.04.2020

OZV č. 1/2007, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SOJOVICE

OZV c[1].1 07 - pozarni rad obce - schval.navrh od MV.doc Staženo: 185x | 21.04.2020

Řád ohlašovny požárů obce Sojovice

Rad ohlasovny pozaru obce Sojovice- schv[1].MV.doc Staženo: 275x | 16.06.2018

OZV č. 1/2009

OZV 1. 09.pdf Staženo: 149x | 21.04.2020

Jednací řád zastupitelstva

Jednaci rad zastupitelstva- platny od 29.11.2010.pdf Staženo: 106x | 16.06.2018

OZV č. 1/2012 - o zrušení MP za provozovaný VHP

OZV c.1.12-zruseni MP za VHP - UD 22.11-21.12.12.pdf Staženo: 206x | 16.06.2018

OZV č.1/2014 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

14-03-05_OZV 1-2014 - regulace loterii.pdf Staženo: 222x | 16.06.2018

Směrnice č. 1/2015 - pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce

smernice_1-2015.pdf Staženo: 211x | 16.06.2018

Historie vyhlášek

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 7/2001 o místních poplatcích

zrušena k 1.1..2004 vyhláškou č. 2/2003

vyhlaska_07_2001.doc Staženo: 99x | 16.06.2018

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 6/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška „o odpadech“)

zrušena k 1.1..2004 vyhláškou č. 3/2003

vyhlaska_06_2001.doc Staženo: 117x | 16.06.2018

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 5/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny

platná do 31.12.2004 a zrušena vyhláškou 8/2004

vyhlaska_05_2001.doc Staženo: 100x | 16.06.2018

Stránka