Navigace

Obsah

Dokumenty

Vyhlášky obce

Platné vyhlášky obce Sojovice

OZV č.1.2019- o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty

OZV č.1.2019- o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a příloha č. 1.pdf Staženo: 45x | 19.06.2019

OZV č.1/2018 o nočním klidu

ozv_01-2018.pdf Staženo: 107x | 03.07.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

vyhlaska_01_2004.doc Staženo: 131x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o místním poplatku ze psů

vyhlaska_02_2004.doc Staženo: 72x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhlaska_03_2004.doc Staženo: 79x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o místním poplatku ze vstupného

vyhlaska_04_2004.doc Staženo: 74x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

vyhlaska_05_2004.doc Staženo: 75x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_06_2004.doc Staženo: 70x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 7/2004, KTEROU SE STANOVÍ SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU NA ÚZEMÍ OBCE SOJOVICE, VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM (DÁLE JEN VYHLÁŠKA „O ODPADECH“

vyhlaska_07_2004.doc Staženo: 74x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 8/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2001, O STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY

vyhlaska_08_2004.doc Staženo: 67x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2002, o veřejném pořádku a čistotě ze dne 8.4.2002

06-01-10-07.pdf Staženo: 64x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 3/2004 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

06-01-10-01.pdf Staženo: 67x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 4/2004 o místním poplatku ze vstupného

06-01-10-04.pdf Staženo: 66x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 7/2004, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice

včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška o odpadech)

06-01-10-03.pdf Staženo: 97x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ V OBCI SOJOVICE

06-01-10-02.pdf Staženo: 76x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o vyhlášení karantény při výskytu háďátka bramborového

06-01-10-05.pdf Staženo: 141x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška obce č.3/2006 - O vyhlášení závazných částí územního plánu obce Sojovice

(tato vyhláška současně ruší vyhlášku č.2/2006 ze dne 9.10.2006)

06-11-14-1.doc Staženo: 160x | 16.06.2018

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SOJOVICE

OZV c[1].1 07 - pozarni rad obce - schval.navrh od MV.doc Staženo: 144x | 16.06.2018

Řád ohlašovny požárů obce Sojovice

Rad ohlasovny pozaru obce Sojovice- schv[1].MV.doc Staženo: 194x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

OZV 1. 09.pdf Staženo: 117x | 16.06.2018

Stránka