Navigace

Obsah

Dokumenty

Vyhlášky obce

Platné vyhlášky obce Sojovice

Obecně závazná vyhláška obce Sojovice č. 1/2016 o nočním klidu

OZV c.1.16 o nocnim klidu - UD od 14.12. do 30.12.16.pdf Staženo: 101x | 16.06.2018

Výpočet místního poplatku za odpady pro rok 2016

MPpror2016.pdf Staženo: 143x | 16.06.2018

Směrnice č. 1/2015 - pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce

smernice_1-2015.pdf Staženo: 105x | 16.06.2018

Výpočet místního poplatku za odpady pro rok 2015

14-12-18_MP.pdf Staženo: 135x | 16.06.2018

OZV č.1/2014 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

14-03-05_OZV 1-2014 - regulace loterii.pdf Staženo: 138x | 16.06.2018

Výpočet místního poplatku za odpady pro r. 2014

13-12-17M-P za odpady pro r.2014.pdf Staženo: 64x | 16.06.2018

OZV č. 2/2012 - o MP za odpady

OZV c.2.2012- MP za odpady - UD od 22.11.-21.12.12.pdf Staženo: 44x | 16.06.2018

OZV č. 1/2012 - o zrušení MP za provozovaný VHP

OZV c.1.12-zruseni MP za VHP - UD 22.11-21.12.12.pdf Staženo: 121x | 16.06.2018

OZV č.1.2010- MP ze psů

10-12-14_ozv_1.pdf Staženo: 54x | 16.06.2018

OZV č.2.2010-MP za užívání veřejného prostranství

10-12-14_ozv_2.pdf Staženo: 116x | 16.06.2018

OZV č.3.2010-MP za provozovaný VHP

10-12-14_ozv_3.pdf Staženo: 149x | 16.06.2018

OZV č.4.2010- o MP za provoz syst.shromaž.sběru

10-12-14_ozv_4.pdf Staženo: 115x | 16.06.2018

Jednací řád zastupitelstva

Jednaci rad zastupitelstva- platny od 29.11.2010.pdf Staženo: 43x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

OZV 1. 09.pdf Staženo: 82x | 16.06.2018

Řád ohlašovny požárů obce Sojovice

Rad ohlasovny pozaru obce Sojovice- schv[1].MV.doc Staženo: 98x | 16.06.2018

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2007, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SOJOVICE

OZV c[1].1 07 - pozarni rad obce - schval.navrh od MV.doc Staženo: 97x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška obce č.3/2006 - O vyhlášení závazných částí územního plánu obce Sojovice

(tato vyhláška současně ruší vyhlášku č.2/2006 ze dne 9.10.2006)

06-11-14-1.doc Staženo: 95x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1995, o vyhlášení karantény při výskytu háďátka bramborového

06-01-10-05.pdf Staženo: 92x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 5/2005, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ V OBCI SOJOVICE

06-01-10-02.pdf Staženo: 43x | 16.06.2018

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 7/2004, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice

včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška o odpadech)

06-01-10-03.pdf Staženo: 58x | 16.06.2018

Stránka