Navigace

Obsah

Historie vyhlášek

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 5/2001 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny

platná do 31.12.2004 a zrušena vyhláškou 8/2004

vyhlaska_05_2001.doc Staženo: 104x | 16.06.2018

OZV č.1/2002 o veřejném pořádku a čistotě obce

vyhlaska_01_2002.doc Staženo: 112x | 21.04.2020

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 1/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušena k 1.1..2004 vyhláškou č. 4/2003

vyhlaska_01_2003.doc Staženo: 103x | 16.06.2018

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 2/2003 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

platná do 31.12.2004, zrušena vyhláškou č. 1/2004 a nahrazena vyhláškami č. 2/2004 až 5/2004, účinnými od 1.1.2005

vyhlaska_02_2003.doc Staženo: 108x | 16.06.2018

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 3/2003, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška „o odpadech“)

platná do 31.12.2004 a nahrazena vyhláškou č. 7/2004, o odpadech účinnou od 1.1.2005

vyhlaska_03_2003.doc Staženo: 116x | 16.06.2018

VYHLÁŠKA OBCE SOJOVICE č. 4/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zrušena k 1.1.2005 a nahrazena vyhláškou č. 6/2004, o místním poplatku za odpady, účinnou od 1.1.2005

vyhlaska_04_2003.doc Staženo: 101x | 16.06.2018

OZV č. 2/2006 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SOJOVICE

OZV-UPc[1].2.2006-kUP.doc Staženo: 101x | 21.04.2020

OZV č. 1/2004, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2003, O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

vyhlaska_01_2004.doc Staženo: 161x | 21.04.2020

OZV č. 2/2004, o místním poplatku ze psů

vyhlaska_02_2004.doc Staženo: 115x | 21.04.2020

OZV č. 3/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyhlaska_03_2004.doc Staženo: 112x | 21.04.2020

OZV č. 4/2004, o místním poplatku ze vstupného

vyhlaska_04_2004.doc Staženo: 106x | 21.04.2020

OZV č. 5/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

Zrušeno vyhláškou č. 3/2010 dne 24.2.2009

vyhlaska_05_2004.doc Staženo: 106x | 21.04.2020

OZV č. 6/2004, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyhlaska_06_2004.doc Staženo: 104x | 21.04.2020

OZV č. 7/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška "O odpadech")

vyhlaska_07_2004.doc Staženo: 116x | 21.04.2020

OZV č. 2/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 3/2004 o místním poplatku za využívání veřejného prostranství

06-01-10-01.pdf Staženo: 96x | 21.04.2020

OZV č. 3/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 4/2004 o místním poplatku ze vstupného

06-01-10-04.pdf Staženo: 96x | 21.04.2020

OZV č. 4/2005, kterou se mění a doplňuje VYHLÁŠKA č. 7/2004, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Sojovice

včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška o odpadech)

06-01-10-03.pdf Staženo: 130x | 21.04.2020

OZV č.4.2010- o MP za provoz syst.shromaž.sběru

10-12-14_ozv_4.pdf Staženo: 217x | 21.04.2020

OZV č.3.2010-MP za provozovaný VHP

10-12-14_ozv_3.pdf Staženo: 249x | 21.04.2020

OZV č.2.2010-MP za užívání veřejného prostranství

10-12-14_ozv_2.pdf Staženo: 203x | 21.04.2020

Stránka